Bērnam jāizvēlas cita skola. Kā var palīdzēt vecāki?

Skolas maiņa ir nozīmīgs pagrieziena punkts jaunā cilvēka attīstībā – gan karjeras, gan personīgās izaugsmes ziņā. Skaidrs, ka vecāki vēlas savam bērnam dot pašu labāko, taču – kā šādā brīdī patiešām būt labiem palīgiem, nevis tiem, kas visu padara vēl sarežģītāku?
Jāizvērtē, ko vēlas bērns pats, kādas ir viņa intereses un stiprās puses.

FOTO: Shutterstock.com

Jāizvērtē, ko vēlas bērns pats, kādas ir viņa intereses un stiprās puses.

Pašos pamatos skolas maiņas jautājums ir gluži vienkāršs, ja izvērtē vairākus aspektus. Sākot ar pamatjautājumiem – ko vēlas bērns pats, kādas ir viņa intereses un stiprās puses.

  • Svarīgi skatīties, kura skola atbilst bērna personībai, viņa spēcīgajām pusēm, vajadzībām un interesēm. Izvērtējot dažādas mācību iestādes, uzmanību var pievērst vērtībām, kuras nes skola. Vai tās sakrīt ar vērtībām jūsu ģimenē vai vērtībām, kuras vēlaties bērnam ieaudzināt.
  • Vienmēr nozīmīgi ir praktiskie aspekti – transports, skolas attālums, dzīvesvieta, finansiālie resursi u.c. Skolas izmērs, skolēnu daudzums klasē, infrastruktūra, siltums un dažādi citi mācību iestādes sadzīves faktori.

Svarīgi, lai skolas vide veicina bērna akadēmiskos panākumus, prasmju attīstīšanu. 

No vecāku puses vēlams būt atvērtiem un komunicēt ar citu bērnu vecākiem par pieredzi šajā skolā, lai labāk saprastu mācību iestādes ikdienu un to, ko sagaidīt no mācībām.

Reklāma
Reklāma
  • Svarīgi pavērtēt arī ārpusstundu aktivitātes, kuras piedāvā skola – vai un kādas iespējas ir iesaistīties papildu aktivitātēs, apmaiņas braucienos utt. Piemēram, kādas papildu aktivitātes vidusskolā padara šo laiku piepildītāku un atmiņām bagātāku. Dalība sporta un citās sociālās aktivitātēs veido publisko tēlu un asociācijas, ar ko bērns saistīsies citiem, turklāt tas arī lielā mērā var ietekmēt viņa labsajūtu un piederības izjūtu skolai.

 

Svarīgi ņemt vērā, ka…
…bērna intereses un spējas varbūt ne vienmēr sakritīs, tādēļ svarīgi atrast ceļu, kā šīs intereses salāgot ar viņa spējām. 

Saistītie raksti