Noderīgi vecākiem! Brīvlaiku un eksāmenu laiki 2021./2022. mācību gadā

2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka MK noteikumi “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”.

FOTO: Shutterstock.com

Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 31. maijā. 9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā. 12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 21. jūnijā.

 

Skolas brīvlaiku datumi

Pirmais semestris ilgst no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 21. decembrim;

Otrais semestris ilgst:

 • 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam;
 • 9. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 14. jūnijam;
 • 12. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam.

 

Izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki:

 • rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim;
 • ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
 • pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 14. marta līdz 2022. gada 18. martam;
 • pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2022. gada 21. marta līdz 2022. gada 25. martam;
 • vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. augustam.

 

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

 

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar dibinātāju ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 

Diagnostikas darbu laiki

Valsts pārbaudes darbu norises laiku jaunajā mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka MK noteikumi “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā”.

 

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.

 

 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Reklāma
Reklāma

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.

 


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2. jūnijā;
  Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
 

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
 • angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15., 16. un 17. martā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 16. martā;
 • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17. un 18. martā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 18. martā;
 • angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 10. maijā, mutvārdu daļa – 10. un 11. maijā;
 • franču valodā (optimālais līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 12. maijā;
 • vācu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 13. maijā;
 • latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 17. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 20. maijā;
 • matemātikā (vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis, rakstiski) - 2022. gada 24. maijā;
 • latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 26. maijā, mutvārdu daļa – 1., 2. un 3. jūnijā.

 

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

centralizētais eksāmens notiek:
 

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 23. maijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 25. maijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 30. maijā;


eksāmens notiek:

 • informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa - 2. un 3. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 6. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 8. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2022. gada 10. jūnijā.