Izveidots portāls, kur bērniem un jauniešiem meklēt privātskolotājus

Biedrība "Jaunatne Latvijai" rūpīgi seko līdz izglītības procesu un valstī noteikto ierobežojumu savstarpējai mijiedarbībai.
Izveidots portāls, kur bērniem un jauniešiem meklēt privātskolotājus

FOTO: Publicitātes foto

Redzot, ka daļai skolēnu esošajos apstākļos ir izteiktas grūtības pilnvērtīgi apgūt mācību vielu un apzinoties, ka tas radīs būtiskus zināšanu robus arī nākotnē, biedrība ir nākusi klajā ar iespējamu risinājumu.
 

Tas ir portāls Teicami.lv, kura viens no galvenajiem uzdevumiem ir apkopot informāciju

 par privātstundu iespējām dažādos mācību priekšmetos, tostarp, matemātikā, fizikā un ķīmijā, ko ir pamats uzskatīt par visgrūtāk apgūstamajiem un biežākajiem klupšanas akmeņiem. Portālā bērnu vecāki var ērti salīdzināt dažādos privātskolotāju piedāvājumus un izvēlēties savam bērnam atbilstošāko variantu, bez maksas sazinoties ar saviem favorītiem. Līdzīgi arī paši skolotāji bez maksas var iesūtīt savu reklāmas sludinājumu atbilstošākajā mācību priekšmeta kategorijā.
 

Reklāma
Reklāma

Portāla uzdevums ir savest kopā ieinteresētās puses - bērnus, viņu vecākus un potenciālos privātskolotājus. Turpmāk, kas attiecas uz pasniegšanas formātu (klātienē vai attālināti), apmaksu, nodarbību biežumu un saturu portāls nekādā veidā neregulē un neorganizē - par to savā starpā vienojas bērnu vecāki un skolotāji.

Biedrība no sirds tic, ka vismaz daļai skolēnu šādi izdosies tikt pie labiem privātskolotājiem un rezultātā būs gan iespējams aizlāpīt ielaistos zināšanu robus, gan kvalitatīvi apgūt aktuālo mācību vielu, gan arī pilnvērtīgi sagatavoties gaidāmajiem pārbaudes darbiem.