Kuriem vecākiem 1. septembris pienākas kā brīvdiena un kā plānot pirmās skolas nedēļas

Septembris daudzās ģimenēs ienes milzu pārmaiņas. Ja lielāku skolēnu vecākiem dienas ritms un režīms ir skaidrs, tad mazais pirmklasnieks un viņa vecāki tiek iemesli juceklīgā situācijā – kā organizēt bērna uzraudzību un nodarbināšanu pēc stundām, ja skola nenodrošina pieskatīšanu pēc skolas? 

FOTO: Shutterstock.com

1. septembris un vecāku darbs
Par vecāku tiesībām, sagaidot Zinību dienu, kā arī kādas iespējas vecākiem ir atrast laiku darba dienas vidū, lai no skolas uz mājām nogādātu bērnu, jautājām Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības juristam un konsultantam darba tiesību jautājumos Kasparam Rācenājam. 
“Darba likums nenoteic, ka 1. septembrī darba devējam vecākiem, kam bērni uzsāk skolas gaitas, obligāti jāpiešķir brīvdiena. Tomēr darba devējs saviem darbiniekiem var noteikt labvēlīgākus noteikumus, nekā to paredz Darba likums. Visbiežāk darba devēji ir saprotoši un piešķir brīvu darba dienu darbiniekiem, kuru bērni iet 1.- 4. klasē,” stāsta speciālists. K. Rācenājs piemin vēl kādu aspektu - piešķirot darbiniekiem brīvdienu 1. septembrī, nedrīkst piemirst par dzimumu līdztiesību. Arī tētis ir tiesīgs izmantot iespēju apmeklē skolu kopā ar mazo skolēnu.


Kad 1. septembris ir nosvinēts un sākas ikdiena, rodas virkne citu problēmu – kā bērnu no skolas nogādāt uz mājām?

Kaspars Rācenājs stāsta, ka no likumu viedokļa sākumskolēnu vecākiem nekādu īpašu privilēģiju nav, tomēr ir daži risinājumi, kurus ieteicams izmantot vien tad, ja ir iespējama konstruktīva komunikācija ar darba devēju.
 

 • Kamēr mazais skolēns vēl tikai adaptējas jaunajai dzīvei skolā, viens no vecākiem var pāriet uz nepilna darba laika darbu (Darba likuma 134.p.2.d.). Attiecīgi, strādājot par stundu mazāk, viņš saņems arī mazāku algu. Rācenājs gan brīdina, ka atgriezties uz pilna darba laika slodzi tad var būt problemātiski, jo darba devēja pienākums nav ņemt darbinieku atpakaļ uz vecajiem darba līguma noteikumiem.
   
 • Izmantot papildatvaļinājuma laiku, kas atkarībā no bērnu skaita ģimenē, katram vecākam – gan tēvam, gan mātei, pienākas 1 līdz 3 dienu apmērā. Kopā tās var būt pat 6 atvaļinājuma dienas abiem vecākiem kopā. Rācenājs norāda, ka likums gan paredz, ka atvaļinājuma laiku var izvēlēties tikai tie vecāki, kuri audzina bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem, tomēr arī citās situācijās var runāt ar darba devēju. Papildatvaļinājuma stundas var sadalīt tā, lai katru dienu iegūtu papilu brīvu stundu, lai nogādātu bērnu mājās pēc skolas. Likums neliedz šādi sadalīt papildatvaļinājuma dienas, bet neuzliek arī par pienākumu darba devējam ņemt vērā šo darbinieka vēlmi. Mēģiniet vienoties!
   
 • Pusdienas pārtraukuma stundu var pārcelt uz laiku, kad ir jāizņem bērns no skolas. Arī šajā gadījumā ir jāvienojas ar darba devēju, jo ir profesijas, kurās tas nav iespējams.

 

Valsts Darba inspekcija atgādina, ka: 

 • Tiesības izmantot papildatvaļinājuma dienu vienlaikus ir abiem vecākiem - gan mammai, gan tētim. 
   
 • Ja ģimenē ir mazāk par trim bērniem līdz 14 gadu vecumam, vecākiem pienākas viena papildus atvaļinājuma diena gadā. 
   
 • Ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni līdz 16 gadus vecumam, tad abiem vecākiem pienākas 3 papildus atvaļinājuma dienas. Likums nenosaka datumus, kuros drīkst ņemt papildatvaļinājumu. Papildatvaļinājumu var ņemt jebkurā izvēlētā darba dienā, iepriekš to saskaņojot ar darba devēju.
   
 • Darba likums neparedz papildatvaļinājuma piešķiršanu sakarā ar darbinieka bērna pirmo skolas vai bērnudārza dienu.
Reklāma
Reklāma