Kuriem vecākiem 1. septembris pienākas kā brīvdiena un kā plānot pirmās skolas nedēļas

Septembris daudzās ģimenēs ienes milzu pārmaiņas. Ja lielāku skolēnu vecākiem dienas ritms un režīms ir skaidrs, tad mazais pirmklasnieks un viņa vecāki tiek iemesli juceklīgā situācijā – kā organizēt bērna uzraudzību un nodarbināšanu pēc stundām, ja skola nenodrošina pieskatīšanu pēc skolas? 

Darba likums nenoteic, ka 1. septembrī darba devējam vecākiem, kam bērni uzsāk skolas gaitas, obligāti jāpiešķir brīvdiena.

FOTO: Shutterstock.com

Darba likums nenoteic, ka 1. septembrī darba devējam vecākiem, kam bērni uzsāk skolas gaitas, obligāti jāpiešķir brīvdiena.

1. septembris un vecāku darbs

Par vecāku tiesībām, sagaidot Zinību dienu, kā arī kādas iespējas vecākiem ir atrast laiku darba dienas vidū, lai no skolas uz mājām nogādātu bērnu, jautājām Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības juristam un konsultantam darba tiesību jautājumos Kasparam Rācenājam. 


“Ne Darba likums, ne Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nenoteic, ka 1. septembrī darba devējam vecākiem, kam bērni uzsāk skolas gaitas, obligāti jāpiešķir brīvdiena. Tomēr darba devējs saviem darbiniekiem var noteikt labvēlīgākus noteikumus, nekā to paredz Darba likums. Arī valsts vai pašvaldības institūcija var piešķirt vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. — 4.klasē.

 

Visbiežāk darba devēji ir saprotoši un piešķir brīvu darba dienu darbiniekiem, kuru bērni iet 1.- 4. klasē,” stāsta speciālists. K. Rācenājs piemin vēl kādu aspektu - piešķirot darbiniekiem brīvdienu 1. septembrī, nedrīkst piemirst par dzimumu līdztiesību. Arī tētis ir tiesīgs izmantot iespēju apmeklē skolu kopā ar mazo skolēnu.


Kad 1. septembris ir nosvinēts un sākas ikdiena, rodas virkne citu problēmu – kā bērnu no skolas nogādāt uz mājām?
Kaspars Rācenājs stāsta, ka no 01.08.2022 ir spēkā grozījumi Darba likuma 148. pantā, kas noteic, ka darbiniekam, kuram ir bērns līdz astoņu gadu vecumam, ir tiesības prasīt darba devējam noteikt darba laika organizācijas pielāgojumu (piemēram, elastīgu darba laiku) un tiesību veikt darbu attālināti. Darba devējam viena mēneša laikā ir jāizvērtē un jāsniedz darbiniekam atbilde, vai ir iespējams šādu pielāgojumu nodrošināt. 

 

Reklāma
Reklāma

Tāpat darbiniekiem būtiski zināt citas Darba likumā noteiktās tiesības: 

  • Kamēr mazais skolēns vēl tikai adaptējas jaunajai dzīvei skolā, viens no vecākiem var darba devējam      pieprasīt nepilnu darba laiku (Darba likuma 134.p.2.d.). Šeit jāņem vērā, ka attiecīgi, strādājot par stundu mazāk, viņš saņems arī mazāku algu. Rācenājs gan brīdina, ka atgriezties uz pilna darba laika slodzi tad var būt problemātiski, jo darba devēja pienākums nav ņemt darbinieku atpakaļ uz vecajiem darba līguma noteikumiem.
  • Izmantot papildatvaļinājuma laiku, kas atkarībā no bērnu skaita ģimenē, katram vecākam – gan tēvam, gan mātei, pienākas 1 līdz 3 dienu apmērā. Kopā tās var būt pat 6 atvaļinājuma dienas abiem vecākiem kopā. Rācenājs norāda, ka likums gan paredz, ka atvaļinājuma laiku var izvēlēties tikai tie vecāki, kuri audzina bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem, tomēr arī citās situācijās var runāt ar darba devēju.
  • Esiet radoši. Darba likums neliedz  sadalīt papildatvaļinājuma dienas pa stundām, lai katru dienu iegūtu papildu brīvu stundu, ko varētu izmantot, lai nogādātu bērnu mājās pēc skolas. Jāņem gan vērā, ka neuzliek arī par pienākumu darba devējam ņemt vērā šādu darbinieka vēlmi dalīt atvaļinājuma dienas stundās, bet - mēģiniet vienoties!
  • Darba koplīgumā būtu iespējams vienoties, ka pusdienas pārtraukumu var pārcelt uz laiku, kad ir jāizņem bērns no skolas..

 

 

Valsts Darba inspekcija atgādina, ka: 

  • Tiesības izmantot papildatvaļinājuma dienu vienlaikus ir abiem vecākiem - gan mammai, gan tētim.
  • Ja ģimenē ir mazāk par trim bērniem līdz 14 gadu vecumam, vecākiem pienākas viena papildus atvaļinājuma diena gadā.
  • Darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, — pienākas trīs  papildatvaļinājuma dienas.
  • Svarīgi ņemt vērā, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un to izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
  • Darba likums neparedz obligātu papildatvaļinājuma piešķiršanu sakarā ar darbinieka bērna pirmo skolas vai bērnudārza dienu.

Saistītie raksti