Zināmi 2018./2019. mācību gada un semestru sākuma, beigu un valsts pārbaudes darbu norises laiki

2017.gada 19.decembrī valdībā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par 2018./2019. mācību gada garumu, mācību semestru un skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laikiem.

FOTO: Shutterstock.com

Nākamais mācību gads sāksies 2018. gada 3. septembrī un ilgs līdz 2019. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 17.maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas beigsies 14.jūnijā. Arī 12. klašu skolēniem mācības beigsies 17. maijā, bet mācību gads – 21. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktie brīvlaiki:

 • Rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;
 • Ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
 • Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem - no 2019. gada 11. marta līdz 15. martam;
 • 12. klases skolēni pavasara brīvdienas baudīs no 2019. gada 18. līdz 22. martam.


Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu bērniem ilgs no 2019. gada 3. jūnija līdz 30. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Mācību gada laikā, īpaši ziemas mēnešos, iespējamas situācijas, kad bērni drīkst neapmeklēt izglītības iestādi sakarā ar zemo gaisa temperatūru. Ja šādi apstākļi ir ilgstoši, vismaz vienu nedēļu, mācību gads var tikt pagarināts, un šo lēmumu pieņem izglītības iestādes dibinātājs.


 

Savukārt 2018. gada 22. maijā izsludināts likums "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā"
 

Reklāma
Reklāma

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 27. februārī.
   

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem
 Diagnosticējošie darbi notiek:

 •  latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa - 20. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa - 20. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 26. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2019. gada 28. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2019. gada 7. martā.
   

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 9.klasēm
Eksāmeni notieks:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa - 22. un 23. maijā; 
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijā.