Vārdu un valodas spēles jautram vakaram!

Šajā reizē piedāvajam rotaļas, kas veicina gan loģisko domāšanu, gan palīdz attīstīt atmiņu, bagātināt valodu un, protams, nes līdzi arī jautri pavadītu laiku kopā visai ģimenei. 

Kopā pavadīts laiks stiprina ģimenes attiecības.

FOTO: Shutterstock.com

Kopā pavadīts laiks stiprina ģimenes attiecības.

Rakstu sērija par ģimenes saturīgu brīvā laika pavadīšanu ziemas vakaros atbalsta "Hasbro Gaming".

 

Spēles, kas prasa likt lietā izdomu un savas zināšanas, vienlaikus pierādīt sevi, ir saistošas jebkura vecuma ģimenes loceklim.


Aizliegtā skaņa

Spēles dalībnieki sasēžas aplī un tas, kurš sāk spēli, dod nākamajam dalībniekam bumbiņu, uzdodot jautājumu, piemēram, “Vai tev patīk dejot?”, uzreiz arī pasakot skaņu, kuru otrs dalībnieks nedrīkst izmantot atbildē. Piemēram, burtu “s”. Atbildēt nedrīkst tikai ar “Jā”vai “Nē”. Atbilde var būt, piemēram, “Jā, labprāt dejoju!”. Kurš vilcinās vai pasaka aizliegto skaņu, dod ķīlu. Tad atbildējis, dalībnieks uzdod pa apli nākamajam dalībniekam jautājumu, nosakot, kuru skaņu nedrīkst izmantot atbildē. Vēlāk notiek ķīlu izpirkšana.

 

Antonīmu saukšana

Dalībnieki viens otram met bumbiņu. Tas, kurš met, sauc vārdu, piemēram,”tievs”. Kurš ķer bumbiņu atbild ar antonīmu jeb pretējās nozīmes vārdu “resns”. Spēle lieliski palīdzēs bērniem apgūt dažādu vārdu nozīmi. Līdzīgi var spēlēt ar sinonīmiem jeb vārdiem ar līdzīgu nozīmi.

 

Lādēt kuģi

Dalībnieki izmanto bumbiņu, kuru, metot cits citam, saka: “Es lādēju kuģi pilnu ar olām, ogām, olīvām, ozolzīlēm utt.”. Noteikums: dalībniekiem saukt vārdus, kas sākas ar konkrētu burtu, par kuru sākumā visi vienojas. Atkārtoties nedrīkst, vilcināties arī nevajadzētu. Kad vārdu krājums ir izsīcis jeb kuģis ir pilns, izvēlas nākamo burtu.

 

Turpināšana

Viens dalībnieks uzsāk stāstu vai dzejoli. Pateicis dažus vārdus vai vienu teikumu, nākamais dalībnieks turpina. Un tā, līdz dzejolis vai stāsts ir pabeigts un katrs ir izdomājis savu daļu. To var ierakstīt, piemēram, telefonā, lai pēc tam kopā noklausītos/ noskatītos. Jautri, fantāziju darbinoši, vārdu krājumu papildinoši.

 

Reklāma
Reklāma

Mīklu minēšana

Jautrs pasākums. Jūs variet paši izdomāt mīklas un cits citam pēc kārtas tās uzdot un pārējie min, vai arī atrast mīklas internetā vai grāmatiņās. Mīklu domāšana jau ir vesels proces, kas darbina fantāziju, bet minēšana – rosina iztēli un loģisko domāšanu.

 

Raksturo vārdu

Viens dalībnieks citam uzdod noraksturot vārdu, piemēram “diena”. Otram ir jāmin iespējamie dienas veidi: vasaras diena, gara diena, garlaicīga diena, saulaina diena. Vislabāk ir vienoties par to, cik raksturojošus vārdus ir jāmin (3 vai 5). Kad dalībnieks ir atbildējis, viņš uzdod nākamajam spēles dalībniekam savu vārdu (šalle: adīta, mīksta, silta). Un tā – pa apli.  


Saderīgie vārdi

Izvēlas spēles vadītāju, kurš nosauc kādu priekšmetu. Dalībniekiem ir aši jāpasaka kāds cits lietvārds, kas ir saderīgs ar vadītāja nosaukto vārdu. Piemēram, debesis – mākoņi, audums – svārki, tēja – ūdens, ūdens – jūra utt..

 

Vārdu veidošana

Uz mazām lapiņām saraksta dažādus lietvārdus, piemēram, dziesma, maksa utt.. Lapiņas pagriež ar tekstu uz galda pusi, lai neredz, kas ir rakstīts. Katrs dalībnieks pēc kārtas ņem vienu lapiņu un lasa savu vārdu (vecāki mazākiem bērniem var palīdzēt) un atvasina dažādus vārdus no pamatvārda: dziesma – dziedāt, nodziedāt, piedziedājums utt..

 

Muzikālā vārdu spēle

Uz lapiņas uzraksta visu nošu nosaukumus: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Katram dalībniekam ir jāizdomā pa vienam vārdam, kas sevī ietver nots nosaukumu, piemēram, lasis, sols, reakcija, domino utt. Nots drīkst atrasties jebkurā vārda daļā: sākumā, vidū vai beigās.  

 

Reklāmas informācija


„JENGA” ir spēļu klasika. Tajā no klucīšiem uzceļ torni, no kura sagraušanas sava gājiena laikā jāizvairās! Kā tu apiesi gravitācijas likumu? Izveido masīvu torni no koka klucīšiem, pēc tam velc klucīšus pa vienam ārā, līdz viss krāvums sabrūk. Vai tava roka nenotrīcēs, izvelkot pēdējo klucīti pirms torņa sabrukšanas? Ja tā, tad tu uzvarēsi „JENGA” spēlē!

 

Saistītie raksti