Skaitāmpanti ciparu apgūšanai

Ciparu nosaukumus var viegli iegaumēt, dziedot dziesmas un skaitot dzejoļus, jo atskaņu elements un atbilstošas kustības ir teicami atmiņas palīgi. Šādas dziesmas un dzejoļi noder jebkura vecuma bērniem. Ļoti labs un ātrs veids, kā mācīties skaitīt, ir skaitāmpanti. Tie iepazīstinās bērnu ne vien ar skaitīšanu, bet arī bagātinās valodu un sagādās daudz prieka.
Ar skaitāmpantiem ciparus apgūt ir vieglāk!

FOTO: Shutterstock.com

Ar skaitāmpantiem ciparus apgūt ir vieglāk!

Pulkstens viens – saldens piens

Šis dzejolis daudziem vecākiem ir zināms kopš bērnu dienām. Te apkopota skaitīšana un pulksteņa rādījumu pazīšana. Dzejoļa deklamēšanu varat papildināt ar zīmējumu veidošanu, varat pat izspēlēt dzejoļa darbību kustībās, veidojot savdabīgu un jautru uzvedumu.

Pulkstens viens – saldens piens;
Pulkstens divi – izcep zivi;
Pulkstens trīs – viens tāds īss;
Pulkstens četri – nokauj vepri;
Pulkstens pieci – sabrauc viesi;
Pulkstens seši – visi sveši;
Pulkstens septiņi – divi pepiņi;
Pulkstens astoņi – sarkani kastroļi;
Pulkstens deviņi – balti pīļu tēviņi;
Pulkstens desmit – uzcep desiņu;
Pulkstens vienpadsmit – uz galu rit;
Pulkstens divpadsmit – jau sit.
 

No bērnības labi zināmais Raiņa dzejolis lieti noderēs, mācot skaitīt arī pašiem mazākajiem. Lai vizualizētu dzejoļa darbību, varat ņemt talkā pirkstiņlelles vai bērna iemīļotas rotaļlietas.

 

Rainis. Visi desmit

Raudzīsim, ko tur lai darām,
Ka visus desmit saskaitīt varam.
Viens, divi, trīs –
Tie citi būs drīz.
Četri, pieci, seši –
Tie mums ar nav sveši.
Septiņi, astoņi, deviņi –
Areče nu – te viņi!
Pieliec vēl vienu klāt:
Visi desmit ir akurāt.

Reklāma
Reklāma

 

Rainis. Drošprātis

Viens, divi, trīs –
Ko šie padarīs?
Vienam, otram plauks!
Pats pa ceļu šmauks…

 

Rainis. Viens, divi, trīs

Viens, divi, trīs –
Viens tāds īss;
Viens tāds pagars,
Tas tas vagars –
Nāk ar koku,
Sit pa roku –
Bēdz!

Autore: Maja Pitamaka. Es to protu. Spēles, zināšanas un ierosmes bērniem no diviem līdz pieciem gadiem pēc Marijas Montesori pedagoģijas principiem. R.: Valters un Rapa, 2008.

Saistītie raksti