Šķūdi, Rūdi, nu būs tūdi!

Varbūt viens otrs ķircināmpants pārsteigs stingrus pedagogus vai vecākus, bet tajā pašā laikā viņi nekādi nevarēs noliegt, ka arī paši bērnībā šos vai līdzīgus pantus ir skaitījuši, turklāt priecājoties par savu asprātību un mēles lokanību. Tā taču ir, vai ne?

Foto: iesūtījusi Everita Ludiņa, mammam.lv reģistrētā mamma

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto: iesūtījusi Everita Ludiņa, mammam.lv reģistrētā mamma

Dainis, painis,
Galvā spainis,
Apkārt bleķis,
Vidū speķis.
Viens, divi, trīs,
Nu tu esi brīvs!

Ķipis, grāpis kokā kāpis,
Lielo Grietu zemē gāzis.
Viens , divi, trīs,
Nu tu esi brīvs!

Cik tev gadu?
Tik, cik Rīgā vadu!
Rīgā ūdensvads ir viens,
Tev uz lūpām mātes piens!

Vējš pūš, kuģi burā,
Andrītis gultā čurā.

Tibu, tabu, mīli dabu,
Guli saulē, sildi nabu!

Bim, bam, pudelīt’,
Maksā Rīgā rubulīt’,
Rubulītis veikalā,
Pudelīte kabatā.

Kas iet pa taku,
To sauc par traku;
Kas iet pa ceļu,
To sauc par teļu.

Es tevi mīlu
Kā ceptu pīli,
Un tavas lūpas
Kā piparkūkas!

Brūtgāns ar brūti
Staigā pa kūti.

Tev acis kā spoles,
Tev lūpas kā zoles,
Tev deguns kā īlens,
Bet pats – tā kā pīlēns!

Aigars, paigars mazgājās,
Gari mati karājās.

Anna, Marija
Kotletes rija,
Šļūca pa dēli,
Norija mēli,
Piespieda pogu,
Izsita logu,
Nošāva zaķi,
Pārnesa kaķi,
Ielēca maisā,
Uzsprāga gaisā.
Milicis, to redzēdams,
Ēda kūku drebēdams.
Viens, divi, trīs,
Nu tu esi brīvs!
 

Izmantotā literatūra: M.Rungulis. Jānis, Bānis, Amerikānis, ķircināmpanti, R.: Prese Nams, 1999.

Reklāma
Reklāma