9 idejas vecāku un bērnudārza komunikācijas veidošanai

Veiksmīga komunikācija starp pirmsskolas izglītības iestādi un bērna vecākiem ir nozīmīga bērnam draudzīgas bērnudārza vides veidošanā. Idejās, kā veidot pozitīvu komunikāciju starp bērnudārza skolotājām un bērnu vecākiem, dalās privātās pirmsskolas „Creakids” vadītāja Daina Kājiņa un skolu psiholoģe Judīte Iliško. 

Novērtējot, ieraugot bērnā pozitīvo, vecāki kļūst atvērtāki sadarbībai ar audzinātāju.

FOTO: Shutterstock.com

Novērtējot, ieraugot bērnā pozitīvo, vecāki kļūst atvērtāki sadarbībai ar audzinātāju.

Lai vecāki savu acuraugu mierīgu sirdi varētu atstāt kādam pieskatīšanā, viņiem vajag pārliecību, ka bērnam ikdienā šajā vietā klājas labi. Viens no veidiem, kā šo pārliecību iegūt, ir veiksmīgas komunikācijas veidošana starp bērnudārzu un vecākiem. Jāuzsver, ka tā nav tikai bērnudārza atbildība – ar saviem ierosinājumiem pie skolotāja var doties arī vecāki. 
 

1. Individuālās sarunas ar vecākiem
Individuālajām sarunām starp vecākiem un audzinātāju par bērna gaitām bērnudārzā, viņa attīstību, prasmju apguvi ir ļoti liela loma pozitīvāku un ciešāku savstarpējo attiecību veidošanā. Šādas sarunas ieteicamas reizi vai divas mācību gada laikā. Akcentējot apgūtās prasmes, uzsverot pozitīvo attīstībā un norādot uz to, ko nepieciešams uzlabot, lai veicinātu bērna izaugsmi, vecākiem tiek ļauts daudz labāk izprast, kāda ir bērna attīstība kopumā, kas izdodas labi un pie kā ir jāpiestrādā.

Ar šādām individuālajām sarunām veidojas ciešāka sadarbība starp audzinātāju un bērnu vecākiem. Sarunas ļauj arī audzinātājām labāk izprast bērna personību un vecāku uzskatus par bērna attīstību. „Labā prakse ir šādas sarunas organizēt ar noteiktu regularitāti un ar visiem vecākiem, jo diemžēl daudziem audzinātājiem ir ierasts uz individuālām sarunām aicināt vecākus tikai situācijās, kad viņu atvasei ir kādas grūtības,” iesaka skolas psiholoģe Judīte Iliško.


2. Bērna skapītī zīmīte audzinātājai
Ir daudz dažādu ikdienas lūgumu, vēlmju un vajadzību, ko atcerēties audzinātājām pilnīgi saprotamu iemeslu dēļ ir neiespējami. Tā dēļ viegli var rasties pārpratumi starp vecākiem un audzinātājām. Protams, viens variants ir pateikt, ka personāls to visu nevar ne atcerēties, ne īstenot, saglabājot neapmierinātību abās pusēs, bet otrs variants – meklēt risinājumu un domāt, kā atvieglot audzinātāja darbu un vienlaikus uzklausīt vecāku vēlmes.

 

Nereti uz sarunu audzinātāji aicina tos vecākus, kuru bērniem ir kāda veida grūtības, tāpēc bieži vien vecāki nelabprāt atsaucas uz šādiem aicinājumiem.


Lielisks risinājums šai problēmai ir privātajā pirmsskolā „Creakids” īstenotā ideja par „kabatiņām” pie bērnu skapīšu durvīm, kurās vecāki var ielikt lapiņu ar uzrakstītu savu vēlmi vai norādījumiem par to, kas bērnam jāuzvelk, jādara vai jāatceras. Tā nav vienkārši skapītī ielikta zīmīte, bet pie bērna skapīša durvīm īpaši ierīkota speciāla aploksnei līdzīga kabatiņa, kurā var ielikt un tādējādi nodot sev svarīgu informāciju: gan vecāki audzinātājai, gan arī audzinātāja vecākiem un nepieciešamības gadījumā vecāki vecākiem.
Lai arī šī metode biežāk tiek izmantota mazāko bērnu grupiņās, kurās bērns pats vēl nemāk izstāstīt un nodot vecāku lūgumu, tā ir liekama lietā arī vecākajās grupiņās.


3. Bērna skapītī iknedēļas zīmīte ar pozitīvo par bērnu
Ikvienam ir būtiski apzināties, ka viņu kāds novērtē un redz viņā labas lietas. It īpaši tiem bērniem, kuru uzvedībā novērojamas negatīvas iezīmes. Novērtējot, ieraugot bērnā pozitīvo, vecāki kļūst atvērtāki sadarbībai ar audzinātāju. „Ja visu laiku ir tikai aizrādījumi un nosodījumi, vecākiem nav vēlmes sadarboties, gluži pretēji – tikai distancēties. Tam nevajag būt plašam sarakstam, bet vienai lietai, ko audzinātājas ir pamanījušas nedēļas laikā, piemēram, mazais palīdzējis citiem bērniem sakārtot mantas, šonedēļ bijis īpaši centīgs vizuālās mākslas nodarbībās; sportā ievēro skolotāja instrukcijas; pieklājīgs pret citiem bērniem; pats ļoti labi tiek galā ar saģērbšanos un tamlīdzīgi,” skaidro Judīte Iliško. 


4. Slēgtā „Facebook” grupa
Vecākiem ir svarīga bērna labsajūta bērnudārzā, un, protams, viens no veidiem, kā par to pārliecināties, ir aprunāties ar grupiņas skolotāju. Tomēr ne vienmēr no rīta vai vakarā tam atliek laiks.
Lai radītu vecākos sirdsmieru un arī sniegtu pilnvērtīgu priekšstatu par bērnu gaitām dienas laikā, pirmsskolā „Creakids” katrai grupiņai ir izveidota visu vecāku akceptēta slēgtā „Facebook” grupa, kurai pieeja ir vienīgi vecākiem un bērnudārza darbiniekiem. Tajā ik dienu skolotājas vai skolotāju palīgi ievieto bildes un informāciju par konkrētajā dienā interesantākajām nodarbēm, mirkļus no mācību procesa vai arī no atpūtas brīžiem un ēdienreizēm.
Tāpat slēgtajā grupā ir iespēja uzzināt par gaidāmajiem notikumiem bērnudārzā un dažkārt tiek ieliktas aptaujas, ja ātri nepieciešams iegūt vecāku viedokli kādā konkrētā jautājumā. Informāciju, kas iegūta slēgtajā „Facebook” grupā, vecāki vakarā veiksmīgi var izmantot sarunām ar bērnu, pārrunājot dienas gaitā piedzīvoto.


5. Mēneša plāns e-pastā
Noderīgi un vecākiem labi palīdz grupiņas darbošanās plāni ilgākam periodam, piemēram, mēnesim. Katra mēneša sākumā grupiņu skolotājas vecākiem var nosūtīt e-pasta vēstuli ar attiecīgā mēneša plānu. Tajā ir ieskats un darba plāns katrai konkrētajai dienai, informācija par svarīgākajiem mēneša notikumiem un jubilāriem. Ja kādā no aktivitātēm ir nepieciešama vecāku līdzdalība vai arī kaut ko nepieciešams sagādāt, arī par to ģimenes uzzina mēneša sākumā izsūtītajā informatīvajā materiālā, līdz ar to mamma un tētis var plānot gan laiku, gan nepieciešamo resursu sagādi. E-pasta vēstulē var norādīt arī informāciju, kas attiecas uz konkrēto bērnu, piemēram, Mārtiņam būs nepieciešamas zaķa ausis uzvedumam, savukārt Elizabetei vajadzēs baltu blūzīti tautas dejām. 

Reklāma
Reklāma

6. Vecāku iesaiste bērnudārza dzīvē
Lai arī vecākiem ikdienā ir savs darbs un savas darīšanas, ļoti būtiska ir iesaiste bērnudārza dzīvē. Un šajā gadījumā iniciatīvai tomēr jānāk no pirmsskolas izglītības iestādes – vietas, kas plāno un organizē bērnu ikdienu, līdz ar to labi redz situācijas, kur vecāki var būt lieli palīgi. Ja aicinājums vecākiem nākt uz dārziņu un pastāstīt par savu profesiju ir salīdzinoši zināma aktivitāte, tad mazliet neparasts būs aicinājums vecākiem uz maiņām ierasties, lai bērniem pirms diendusas izlasītu pasaciņu. Tas ļaus ne tikai bērniem iepazīt vecākus, bet arī vecākiem – citus bērnus, kā arī redzēt savu atvasi mammai un tētim neierastā situācijā. 

Var būt arī ar izglītību saistīti uzdevumi, piemēram, bērnam mājās kopā ar vecākiem jāsameklē interesanti fakti par valsti, par kuru bērni tajā brīdī mācās, kā arī jāizdomā, kā to interesanti parādīt citiem bērniem. Norunātā dienā bērni ne tikai parāda veikumu, bet arī, vecākiem palīdzot, rīko attiecīgās valsts nacionālo ēdienu mielastu. Un tajā mīļi aicināti pievienoties arī vecāki. 


7. Pārgājienā pie citiem bērniem 
Komunikācija nav tikai saziņa par praktiskiem jautājumiem, tā ir arī kopības un piederības izjūtas veidošana. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir neparasta pārgājiena organizēšana (protams, ja to atļauj attālumi). Pārgājiena mērķis – apciemot katra grupiņas biedra mājokli un izpildīt uzdevumu. Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņas” Sprīdīšu grupiņas skolotājas pirms pārgājiena vecākiem bija lūgušas sagatavot kādu pārsteigumu, kas sākas ar bērna burtu. Rezultātā agrā rudenī bērni vienā pagalmā atrada izgreznotu Ziemassvētku eglīti, citā – zivju eļļu spēkam un izturībai.  


8. Bērnudārza sakopšanas darbi  
Lai arī pirmsskolas izglītības iestādēs ir personāls, kas rūpējas gan par telpu tīrību, gan arī āra vides sakārtošanu, reizi sezonā var rīkot apkārtnes sakopšanas talku. Tajā var piedalīties ikviens vecāks kopā ar savu bērnu. Taču šajā aktivitātē būtiskākais ir ne tik daudz paveiktais darbs (lai gan bērni ir patiesi laimīgi, redzot pašu paveikto!), bet kopā būšana. Noslēgumā var organizēt nelielu pasēdēšanu ar zupas vārīšanu vai sviestmaižu gatavošanu. 


9. Liecību izsniegšana 
Pirmo liecību parasti bērns saņem, uzsākot skolas gaitas. Taču arī bērnudārznieku vecākiem būtu svarīgi saņemt atgriezenisko saiti – kā bērnam gājis, kā veicies, kas izdevies. Šādas liecības var izsniegt, piemēram, pirms vasaras brīvdienām, kad daļa bērnu kopā ar vecākiem vasaru pavadīs atpūšoties vai ceļojot. Tas, ka audzinātāja kopā ar palīgiem būs apkopojusi ziņas par bērna izaugsmi un panākumiem, palīdzēs vecākiem ieraudzīt, ko ikdienā viņu atvases apgūst un kā viņi var palīdzēt skolotājām. 


10. Pateicība vecākiem
Pateicību var izteikt mutiski, kopējā vecāku sapulcē, izlikt pie informācijas dēļa. Svarīgi saprast, kā būtu iespējams iesaistīt jebkuru no vecākiem. Kam var uzticēt organizēšanas pienākumus, kam sagādes pienākumus utt. Novērtējot vecāku ieguldījumu, viņiem būs stimuls iesaistīties atkārtoti. Un, starp citu, šādas pateicības pie ziņojumu dēļa var piespraust arī vecāki audzinātājām. 


 

 


Latvijas vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv izdod izglītojošu žurnālu "Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks". Tā mērķis uzlabot vecāku zināšanas par bērna vecumposma īpatnībām no 1,5 līdz 6 gadu vecumam, bērnu audzināšanu un disciplinēšanu bez vardarbīgām metodēm un emocionālo audzināšanu, bērnam piemērotu uzturu un sporta aktivitātēm, kā arī veicināt bērnu traumu samazināšanos, kā arī sniegt izglītojošu, uz pētījumiem bāzētu informāciju par priekšnosacījumiem bērna veselīgai emocionālajai audzināšanai, viņa vajadzībām, kā arī aktuālajiem jautājumiem veselības veicināšanā.
 

lejuplādēt PDF formātā

atvērt lasīšanai online