Kā saņemt pašvaldības līdzfinansējumu privātā bērnudārza apmeklējumam

Rīgas Domes sagatavota informācija par iespējām saņemt līdzfinansējumu, ja bērns apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi. 

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Pašvaldības līdzfinansējumu privātajā izglītības iestādē var saņemt, ja:

  • bērns ir vismaz pusotru gadu vecs (sākt mācīties privātā iestādē var arī agrāk, kamēr bērnam vēl nav pusotrs gads, bet līdzfinansējumu viņš saņems tikai no pusotra gada vecuma);
  • bērna un viena vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā; bērns vienlaicīgi var būt tikai vienas privātās izglītības iestādes audzēknis; pašvaldības izglītības iestāde bērnam jau nav izsniegusi izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
  • pašvaldības līdzfinansējums bērnam privātā izglītības iestādē netiks pārtraukts arī tad, ja pašvaldības izglītības iestāde bērnam vietu būs piedāvājusi;
  • tiem bērniem, kas kalendārā gadā uzsāk mācības 1.klasē, pašvaldības līdzfinansējums tiek maksāts līdz 15.augustam, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamībai gan pašvaldības, gan privātā izglītības iestādē. Bērna vecāki var izvēlēties topošo pirmklasnieku privātajā pirmsskolā sūtīt arī periodā no 16. līdz 31.augustam, bet par šo periodu bērns nesaņems pašvaldības līdzfinansējumu.


Ja līdz uzaicinājuma saņemšanas brīdim izmantots Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansēts bērnu uzraudzības (aukles) pakalpojums, tad saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr.204 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”, kad bērnam ir piedāvāta vieta iestādē, bet piedāvājums nav pieņemts, kā rezultātā pieteikums iestādē ir atcelts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs), pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiks pārtraukta pēc 30 dienām no piedāvātā uzņemšanas datuma (piemēram, ja vieta piedāvāta no 1. septembra, tad līdzfinansējums tiks aprēķināts līdz 1.oktobrim).

Reklāma
Reklāma