Apslimušus bērnus bērnudārzā var atteikties uzņemt

Mazi bērni ir īpaši jūtīgi pret apkārtējā vidē esošajiem riskiem. Visbiežāk kādu infekcijas slimību bērni "saķer", apmeklējot kādu no bērnu pieskatīšanas vietām, piemēram, bērnudārzu vai bērnu rotaļu grupu, kur ir cieša saskare ar citiem bērniem un slimības izplatās ārkārtīgi ātri. 

FOTO: Shutterstock.com

Prakse rāda, ka apslimušu bērnu vešana uz bērnudārzu vai citu pieskatīšanas vietu ir ļoti izplatīta problēma, galvenokārt tāpēc, ka vecākiem ir jāstrādā un slimos bērnus nav kam pieskatīt.

No 2013.gada 17.septembra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", kas paredz pienākumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem neuzņemt bērnu ar infekcijas slimības pazīmēm.


Kā slimības simptomi bērnam var būt nogurums, uzvedības izmaiņas, atteikšanās no ēdiena un miegainība. Taču šīs pazīmes var izraisīt arī citi iemesli, tāpēc šādos gadījumos vecākiem būtu jāizvērtē bērna veselības stāvoklis un iespēja pakalpojuma sniegšanas vietu neapmeklēt.

 

  • Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums neuzņemt bērnu ar infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja tiek pieskatīts viens bērns vai vienas ģimenes bērni.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem līdz šim nebija normatīvos aktos noteiktu iespēju ietekmēt bērnu vecākus un aizliegt vest apslimušus bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi. Tādās situācijās nācās vien paļauties uz vecāku godaprātu. Savukārt bērnu vecākiem, kas nebija apmierināti ar situāciju, ja bērni ir spiesti uzturēties vienās telpās ar potenciāli slimiem vienaudžiem, nebija iespējas savas tiesības aizstāvēt un situāciju ietekmēt.

Reklāma
Reklāma


Infekcijas slimību pazīmes
Kā noteikt, vai bērnam, kuram ir iesnas un klepus, ir infekcijas slimības pazīmes? Latvijas Vecāku kustības pārstāve Ivita Mauriņa pauž bažas, vai bērnudārza audzinātājas, ja attiecīgajā bērnu pieskatīšanas vietā nav dežurējošas medmāsas ar medicīnisku izglītību, spēs nošķirt, vai tekoša deguna cēlonis ir saaukstēšanās vai nopietnākas infekcijas sākuma stadija. Galu galā iesnas var izraisīt arī alerģija.


Kontroles pasākumi nav plānoti
Prakse rāda, ka apslimušu bērnu vešana uz bērnudārzu vai citu pieskatīšanas vietu ir ļoti izplatīta problēma, galvenokārt tāpēc, ka vecākiem ir jāstrādā un slimos bērnus nav kam pieskatīt. Tāpēc pakalpojumu sniedzējiem ir savlaicīgi jāinformē vecāki, ar kādām infekcijas slimību pazīmēm bērni pakalpojuma sniegšanas vietā turpmāk pieņemti netiks. Šis pienākums ir noteikts MK noteikumu 15.punktā. Savukārt, ja bērns ir saslimis pakalpojuma sniegšanas laikā, atbildīgai personai ir jāinformē vecāki par notikušo un jānodrošina slimā bērna izolācija, lai pasargātu pārējos bērnus.


Visu rakstu lasiet Latvijas Vēstneša portālā "Par likumu un valsti"