Disciplinēšana nav tas pats, kas sodīšana. Svarīgi par bērnu audzināšanu

Bērna audzināšana ir visgrūtākais, visatbildīgākais un visizaicinošākais darbs no visiem. Tas nekad nav viegli, un daudzi tajā pieļauj kļūdas. Bieži pieaugušie zaudē kontroli pār savām emocijām un neadekvāti reaģē uz bērna uzvedību. Patiess ir apgalvojums, ka vecāku un aprūpētāju pienākums ir disciplinēt bērnu, taču ir svarīgi apzināties atšķirību starp fizisku/emocionālu sodu un disciplinēšanu. 

Viens no vecāku svarīgākajiem uzdevumiem ir disciplinēt bērnu mīlošā, taisnīgā un pieņemamā veidā.

FOTO: Shutterstock.com

Viens no vecāku svarīgākajiem uzdevumiem ir disciplinēt bērnu mīlošā, taisnīgā un pieņemamā veidā.

Kas ir disciplīna?

Disciplinēšana nozīmē mācīt bērnam pieņemamu uzvedību, kas noteiks to, kā bērns jūtas un izturas šodien un to, kā bērns jutīsies un izturēsies rīt. 


Disciplīnas mērķi ir:

  • palīdzēt bērnam izvairīties no problēmām, kad viņš izaugs lielāks;
  • iemācīt bērnam pašdisciplīnas principus, kas viņam nepieciešami visa mūža garumā.

Viens no vecāku svarīgākajiem uzdevumiem ir disciplinēt bērnu mīlošā, taisnīgā un pieņemamā veidā. Disciplinēšana ir ilgstošs process, kas prasa no pieaugušā daudz pacietības un adekvātas iemaņas un zināšanas. 

 

Disciplīna palīdz bērnam, jo ļauj sevī attīstīt:
paškontroli – tiekot galā ar dusmām, greizsirdību, bezpalīdzību, bailēm – ko pieaugot biezi bērns izjūt attiecībās ar apkārtējiem;

cieņu pret citiem – bērni gūst priekšrocības, ja viņi prot teikt “lūdzu” un “paldies”, “atvainojiet”, “piedodiet”, ja viņi iemācās cienīt citu mantas, personību, jūtas un atšķirības;

prasmi pieņemami izpaust savas emocijas – runājot ar bērnu, ir jārunā arī par jūtām, sakot “tas mani sāpina”, “lūdzu piedod”- tas palīdz pārvarēt dažādus pārpratumus;

Reklāma
Reklāma

pašcieņu – ja mēs bērnam pievēršam uzmanību tad, kad viņš labi uzvedas un uzslavējam viņu par to, tas palīdz viņiem sākt novērtēt pašiem sevi;

paļāvību uz sevi – ir svarīgi, lai bērni iemācītos parūpēties par sevi (apģērbties, nomazgāties, paēst, sakārtot savu istabu...). Tas attīsta bērna pārliecību par savām spējām un rada viņam pirmo neatkarības sajūtu;

attīsta zināmu kārtību – laba darba ieradumi palīdz bērnam gūt panākumus mājās, skolā un vēlāk darbā (pabeigt darbu līdz galam, nolikt lietas savā vietā, utt).

 

Labas disciplīnas pamatprincipi

Slavē labu uzvedību! Tas liks viņam atkārtot šo uzvedību. Bet nepārspīlē ar to!
Veicini neatkarību! Ļauj, lai bērni piedalās lēmumu pieņemšanā. Iedrošini bērnu, ja viņam kas neizdodas.
Pārrunājiet emocijas! Saki bērnam, ka viņam ir tiesības justies dusmīgam, nokaitinātam. Bet māci, kā pareizā veidā paust šīs emocijas. Dari bērnam zināmas arī tavas jūtas un emocijas. 
Mudini bērnu uzņemties atbildību! Uzdod bērnam savus pienākumus, kas ir atbilstoši viņa vecumam un spējām. Uzslavē bērnu par paveiktiem darbiem. 
Esi labs piemērs! Bērni vislabāk mācās, vērojot citus. Ja tu vēlies, ka tavs bērns ierodas laikā, ierodies laikā arī tu. Lai bērns iemācītos sakārtot savas drēbes, sakārto pats savējās, runā arī tu laipni, esi pats pieklājīgs. 

 

Avots: centra Dardedze buklets "Disciplīna un sods bērnu audzināšanā"

Saistītie raksti