Uzdevumi bērna mīmikas un runas motorikas pārbaudei

Piedāvājam uzdevumus bērna runas un mīmikas motorikas pārbaudei - vai atvase iekļaujas vidējās normās. Uzdevumu veikšana var izvērsties par jauku nodarbi kopā ar bērnu. Uzdevumi paredzēti bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam. 

Bērns būs sajūsmā, ja šos uzdevumus pasniegsi rotaļas formā.

FOTO: Shutterstock.com

Bērns būs sajūsmā, ja šos uzdevumus pasniegsi rotaļas formā.

Runas motorikas pārbaude
1. Mutes atvēršana un aizvēršana.
2. Mute pusatvērta, plati atvērta, aizvērta.
3. Imitēt košanas kustības.
4. Viena un otra vaiga piepūšana.
5. Vaigu ievilkšana.
6. Atvilkt lūpu kaktiņus, it kā teiktu skaņu “i”; tad lūpas veido apaļas, kā izrunājot “o”; izstiept lūpas “tūtiņā” - “u”.
7. Platas – šauras mēles izlikšana uz apakšējās lūpas, noturēt mēli, skaitot līdz 5.
8. Mēles gala pakošļāšana.
9. ar mēles galu ritmiski pieskarties pie labā un kreisā mutes kaktiņa, pie augšējiem un apakšējiem zobiem.
10. Atbalstīties ar mēles galu pret apakšējiem zobiem un veidot apaļu mēli, kā “kalniņu”.
11. Piesūkt mēles muguru pie aukslējām, klakšķināt.
12. Lūpu aplaizīšana ar mēli.
13. Mīksto – cieto līdzskaņu izruna (3 reizes).

Novērtē artikulācijas aparāta kustības (vājas vai izteiktas); precizitāti (precīzas – neprecīzas); apjomu (nepilnīgs – pilnīgs) un kustību pieslēgšanos (lēna – ātra). 
Vērtējums: 1 balle – precīzi izpilda; 2 balles – izpilda nedaudz kļūdaini; 3 balles – nespēj veikt vingrinājumus, pieslēdzas lēni ar grūtībām, mēles deviācija (novirze). 

 

Mīmikas motorikas pārbaude

1. Pacelt uzacis (brīnīšanās).
2. Viegli pievērt plakstus.
3. Samiegt acis (spoža saule).
4. Cieši aizvērt plakstiņus.
5. Saspiest lūpas.
6. Veidot lūpas tā, it kā bērns gribētu pūst kādu mūzikas instrumentu.
7. Lūpu stāvoklis izrunājot “o” skaņu.
8. Piepūst vaigus.
9. Parādīt zobus, pasmaidīt.
10. Ar lūpām it kā atdarināt svilpošanu.

Reklāma
Reklāma

Vingrinājumus izpildīt 3 reizes. Pārbaudi veikt rotaļu formā.
Novērtējums 3 baļļu sistēmā: 1 balle – precīzs izpildījums; 2 balles – nepilnīgs; 3 balles -bērns nespēja veikt 7 uzdevumus.
Mīmikas raksturojums (dzīva, mierīga, šļaugana vai arī amīmija (nesimetriska)).

 

Materiālu sagatavojis: Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs.