Uz galda uzbirdinām smiltis!

Iesūtījusi Zaiga Pizika.