Mammīt, es esmu ļoti grūta. Vai tu arī?

Iesūtījusi Ingūna Vāvere.