Vai siltumnīcai vajadzīgs projekts? 2

 05. maijs 2019 16:00 Raksts

"Vēlos uzstādīt polikarbonāta siltumnīcu. Dzīvoju mazpilsētā, mana zemesgabala lielums ir 600 kvadrātmetru. Vai šādas siltumnīcas uzbūvēšanai vajadzīgs projekts un saskaņošana ar kaimiņu? Cik metru attālumā siltumnīcai jābūt no robežas, un cik ir tās pieļaujamais augstums?" Šādu jautājumu žurnāla "Likums un Taisnība" redakcijai uzdevusi Karīna.

 Foto: Shutterstock.com

Likums siltumnīcas maksimālo augstumu nenosaka, taču, ja ar kaimiņu vienojas būvi novietot tuvāk par četriem metriem no zemes gabala robežas, jāvienojas arī par būves augstumu kaimiņa robežai tuvākajā vietā


Salaspils novada būvvaldes vadītājs Valērijs Sičovs skaidro, ka mazēkas ar apbūves platību, kas nepārsniedz 25 kvadrātmetrus, ir pirmās grupas ēkas. (Lauku apvidū šajā grupā ietilpst arī saimniecības ēkas, kuras nav domātas dzīvnieku turēšanai, ar apbūves platību, kas nepārsniedz 60 kvadrātmetru.) Šādām ēkām projekts nav vajadzīgs, būvvaldē jāsaskaņo tikai ēkas novietojums, iesniedzot paskaidrojuma rakstu.


Četri metri no robežas
Kas jāņem vērā? Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi, kuri izdoti 2013. gada 30. aprīlī, 132. punktā rakstīts, ka jaunbūvējamās būves izvieto ne tuvāk par četriem metriem no zemes gabala robežas (agrāk bija trīs metri). Šo attālumu var samazināt, ja netiek pārkāptas normatīvo aktu prasības ugunsdrošības, higiēnas un insolācijas (saules apgaismojuma) jomā un ir saņemta blakus esošās zemes īpašnieka piekrišana (bet viņš var arī nepiekrist).

Kur tieši drīkst likt siltumnīcu? To noskaidrojiet sava novada būvvaldē. Piemēram, Salaspils apbūves noteikumos rakstīts, ka palīgēkas nedrīkst atrasties priekšpagalmā (dzīvojamai mājai priekšā, starp ēku un ielu), bet drīkst atrasties sānpagalmā (mājas sānos) vai aiz mājas.

Turpat teikts, ka jāievēro būvlaide, kura Salaspils novada maģistrālajām ielām ir seši metri. Tātad visām ēkām jābūt vismaz sešus metrus no maģistrālo ielu sarkanajām līnijām. No pārējām ielām – vismaz četru metru attālumā.

Jāņem vērā arī katrai teritorijai noteiktais apbūves blīvums. Pilsētās tas parasti ir līdz 30%, precīzi to noskaidrosiet sava novada būvvaldē. Tātad, ja uz jūsu 600 kvadrātmetru zemes gabala atrodas māja un dažādas citas būves, piemēram, šķūnītis, garāža, terase, nojume, pirtiņa, lapene, tualete, saskaitiet kopējo apbūves platību. Ja atļautais apbūves blīvums ir 30%, tad kopā ar jauno siltumnīcu apbūves platība nedrīkst pārsniegt 180 kvadrātmetru.

Būvnoteikumi neparedz siltumnīcas maksimālo augstumu. Jūs jau nebūvēsiet palmu māju, bet uzstādīsiet veikalā nopirktu siltumnīcu, problēmām nevajadzētu rasties.


Projekta vietā paskaidrojuma raksts
Būvvaldē iesniedzamie dokumenti uzskaitīti Ēku būvnoteikumu 2.2. nodaļā Pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres dokumenti.

Būvvaldē jāiesniedz aizpildīta paskaidrojuma raksta 1. daļa un grafiskie dokumenti – ražotāja tehniskā dokumentācija un grafisks dokuments ar ēkas fasādi; objekta vizuālais risinājums, novietošanas gadījumā – situācijas plāns vizuāli uztveramā mērogā M 1:250 vai M 1:500; vai M 1:1000 uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri.

Ja siltumnīcu gribēsiet novietot tuvāk par četriem metriem kaimiņu zemes robežai, būs vajadzīgs saskaņojums ar tās īpašnieku.

Valērijs Sičovs skaidro, ka būvvaldei iesniedzamos dokumentus varat sagatavot saviem spēkiem, iztiekot bez arhitekta pakalpojumiem. Ēku būvnoteikumu 1. pielikumā ir Paskaidrojuma raksta forma, izdrukājiet to un aizpildiet pirmo daļu.     Ja siltumnīcu pirksiet veikalā, palūdziet izsniegt tās dokumentāciju. Nokopējiet un pievienojiet to, tur būs redzama arī siltumnīcas fasāde un vizuālais risinājums.

Nokopējiet zemes gabala topogrāfisko plānu, kurā iezīmētas jau esošās ēkas. Cilvēks ar skolā iegūtām rasēšanas iemaņām kaut vai ar melnu lodīšu pildspalvu šajā plānā spēs iezīmēt iecerētās siltumnīcas novietojumu, ievērojot mērogu.


Par augstumu jāvienojas
Likums siltumnīcas maksimālo augstumu nenosaka, taču, ja ar kaimiņu vienojas būvi novietot tuvāk par četriem metriem no zemes gabala robežas, jāvienojas arī par būves augstumu kaimiņa robežai tuvākajā vietā. Ja siltumnīca stāvēs ar sānu pret kaimiņiem, tas būs sānu sienas augstums. Ja tā stāvēs ar galu pret kaimiņiem, tas jau būs jumta augstākā punkta augstums.
Prasība saskaņot ne tikai attālumu, bet arī būves augstumu ir ieviesta, lai pasargātu kaimiņa zemesgabalu no noēnošanas. Palūdziet kaimiņam uz paskaidrojuma raksta parakstīties par attāluma un augstuma saskaņošanu (piemēram, saskaņota novietošana 2,3 metru attālumā no robežas ar būves augstumu 1,8 metri).

Pēc tam kad siltumnīcu būsiet uzstādījusi, būvvaldē iesniegsiet aizpildītu paskaidrojuma raksta otro daļu.

Sīkāk dokumentu kārtošanas gaita aprakstīta Ēku būvnoteikumu 8.1. nodaļā Pirmās grupas ēkas vai tās daļas un sezonas ēkas pieņemšana ekspluatācijā. Ja rodas kādi jautājumi, sazinieties ar būvvaldi.


"Likums un Taisnība"
 

No portāla Jauns.lv
2 Pievienot komentāru

Kategorijas