Foto: Shutterstock.com

Priekšlaicīgi doties pensijā var arī vecāks, kas audzinājis kuplāku bērnu pulciņu.


Šogad pensijā var doties no 63 gadu vecuma. Kādos gadījumos un no cik gadiem var pensionēties agrāk? 1

 03. jūnijs 2017 18:00 Raksts

2017.gadā vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums ir 63 gadi. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi. Līdz ar to šogad vecuma pensiju priekšlaicīgi var pieprasīt no 61 gada vecuma.Vecuma pensiju, kas piešķirta priekšlaicīgi, līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai izmaksā 50% apmērā.
Ja persona, kurai vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi, laika periodā līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai kļūst par obligāti sociāli apdrošināmu personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto vai personu, kas piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, tātad atsāk strādāt), tad tai uz šo laiku vecuma pensijas izmaksu pārtrauc.

Tāpat jāņem vērā, ka personai nav tiesību saņemt priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju tajā laikā, kad viņa saņem bezdarbnieka pabalstu.

Bērna vecāks vai aizbildnis, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem un kurš līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus ne mazāk kā astoņus gadus, var pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms vispārējā pensijas vecuma sasniegšanas, t.i., ja 2017.gadā sasniegts 58 gadu vecums.

Jāņem vērā, ka šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ.

Savukārt sievietes, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem un kurām ir pieci vai vairāk bērni, un kuras ir izaudzinājušas bērnus līdz 8 gadu vecumam, var pieprasīt vecuma pensiju, ja no 2017.gada 1.janvāra ir sasniegts 61 gada vecums, bet no 2017.gada 1.jūlija – 61 gada un 6 mēnešu vecums.

Konsultēja VSAA vecākā eksperte Sanita Letapura

 

Avots: 
1 Pievienot komentāru

Saistītie raksti


Kategorijas