Personu apliecinoši dokumenti jaundzimušajam

 13. oktobris 2016 14:00 Līga Brūvere, Mammamuntetiem.lv Raksts

Ja ar zīdaini ir jādodas pāri robežai, neatkarīgi no tā, cik viņš ir vecs, nepieciešams izgatavot pasi vai eID karti. Uz vecāku jautājumiem par personu apliecinošiem dokumentiem jaundzimušajam atbild Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) sabiedrisko attiecību speciāliste Undīne Priekule.


Foto: Shutterstock.com

Lai arī zīdainis viena mēneša vecumā un 10 mēnešos vizuāli visdrīzāk atšķirsies, vecākiem nav pienākums mainīt oficiālo dokumentu. Bet, ja vecāki vēlas, personu apliecinošo dokumentu var mainīt.


Ja agrāk ar mazu bērnu ceļoja retāk, tad šobrīd tā ir ierasta lieta – ar mazuļiem pārceļo no vienas valsts uz otru, izbaudot brīvdienas svešās zemēs. Tāpēc aktuāli ir jautājumi par to, kā kārtojami ceļošanas dokumenti zīdainim. 
 

No kāda vecuma bērns var saņemt pasi vai eID karti?
Bērns pasi vai personas apliecību var saņemt no brīža, kad viņa dati ir ierakstīti Iedzīvotāju reģistrā. To veic trīs dienu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrēšanas Dzimtsarakstu nodaļā.


Uz cik ilgu laiku izsniedz pasi vai eID karti?
Dokumentus līdz 5 gadu vecumam izsniedz uz 2 gadiem vai uz ceļojuma laiku. No 5 līdz 20 gadu vecumam pasi izsniedz uz 5 gadiem jeb tā ir derīga turpmākos 5 gadus. Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu no 15 gadu vecuma sasniegšanas personas rīcībā ir jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam – pasei, personas apliecībai vai abiem šiem dokumentiem. Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu pasi, iesniedz viens no bērna vecākiem, bērnam klātesot.


Kādi dokumenti jāiesniedz, lai mazulis saņemtu pasi vai eID karti?
Lai bērns saņemtu pasi vai eID, vienam no vecākiem jāiesniedz:
•    bērna iepriekšējā pase vai eID, ja pase vai eID bijusi;
•    bērna dzimšanas apliecība, ja pase vai eID nav bijusi;
•    fotografēšana notiek nodaļās uz vietas, ja bērnu ir iespējams nofotografēt (bērns patstāvīgi sēž un noteiktajā brīdī ļaujas fotografēties). Ja bērna fotografēšana nav iespējama vai persona to nevēlas, tā iesniedz iekļaušanai dokumentā fotodarbnīcā izgatavotu fotogrāfiju.

 

Profesionālos fotosalonos ir atbilstošs aprīkojums, lai būtu iespējams noguldīt zīdaini un sagatavot kvalitatīvu foto, kas atbilst visām PMLP prasībām. 

 


Arī ideja, ka nofotogafēt mazuli


Cik ilgi gatavo pasi un cik tas maksā?
Bērnu pases vai personas apliecības izsniegšanas termiņi ir 10 darbdienu vai 2 darbdienu laikā. Pase ar izgatavošanas laiku 10 dienas bērna vecākiem izmaksās 14,23 eiro, bet 2 dienu laikā – 28,46 eiro, bet personas apliecība attiecīgi maksā 7,11 eiro un 14,23 eiro.


Kur var saņemt pasi?
Dokumentus pases izsniegšanai iesniedz un pasi saņem PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Tālrunis uzziņām – 67219244. Ja vēlaties telefoniski pieteikties uz iepriekšēju pierakstu, vienojoties par konkrētu apmeklējuma laiku pases vai personas apliecības noformēšanai, jāzvana uz teritoriālo nodaļu kontakttālruņiem.
Persona, kura dzīvo vai ilgstoši uzturas ārvalstī, pases noformēšanai var vērsties Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā.


Kā uzņemt jaundzimušā foto?
Kā skaidroja PMLP pārstāve Undīne Priekule, ir iespēja gan bērnus fotografēt uz vietas, gan iesniegt fotosalona bildes. Vecākiem pašiem jāizvērtē, vai mazulis spēs mierīgi nosēdēt vai tomēr ērtāk būtu doties uz kādu fotosalonu. Veicot fotografēšanos salonā, uz bildes tiek uzlikts salona zīmogs un izgatavošanas datums. Profesionālos fotosalonos ir atbilstošs aprīkojums, lai būtu iespējams noguldīt zīdaini un sagatavot kvalitatīvu foto, kas atbilst visām PMLP prasībām. PMLP nodaļās vieglāk ir nobildēt bērnus, kuri jau patstāvīgi tur galvu, tāpēc, pēc PMLP pieredzes, zināms, ka fotosalonos zīdaiņus ir vieglāk nofotografēt. Bildes, kas uzņemtas mājas apstākļos nav piemērotas pases izgatavošanai.


Kāpēc maziem bērniem dokumentus izsniedz uz tik īsu laiku?
Tā kā mazie bērni aug ātri un viņu sejas vaibsti mainās, dokumenti, kas izsniegti līdz 5 gadu vecumam, ir jāatjauno ik pēc 2 gadiem. Ja vecāki uzskata, ka bērnam pāris gadu laikā ir acīmredzami mainījušies sejas vaibsti, tad pasi, protams, drīkst mainīt arī pirms termiņa beigām, taču tas nav obligāti.

 

 


Žurnāls "Mammām un Tētiem" iznāk 4 reizes gadā, un to bez maksas topošie un jaunie vecāki var saņemt pie ārstiem un dzemdību namos visā Latvijā. Tāpat šo žurnālu bez maksas vari lasīt Mammamuntetiem.lv sadaļā Mūsu izdevumi.

Žurnāla izdevējs ir portāls Mammamuntetiem.lv un nodibinājums "Fonds Mammām un Tētiem".