Vecums

 14. aprīlis 2010 10:20 Joks

Iesūtījusi Indra Vilcāne


Rainers (3,5) dziļdomīgi prāto: „Kad man būs 4 gadi, es būšu vecs, pļaušu zāli un saņemšu pensiju!”