Ģimenes valsts pabalsts – kas par to jāzina vecākiem

Tautā šo pabalstu mēdz saukt vienkārši par “bērnu naudu”, bet ģimenes valsts pabalsts ir viens no populārākajiem un pieejamākajiem valsts atbalsta veidiem vecākiem ar bērniem. Tas ir ikmēneša pabalsts, ko par bērna audzināšanu saņem viens no vecākiem.
 • Gunita Krilova

  Gunita Krilova

  žurnāliste

Tagad pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, cik bērnus faktiski audzina un par cik bērniem vecumā no viena līdz 20 gadiem vecāks saņem ģimenes valsts pabalstu.

FOTO:

Tagad pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, cik bērnus faktiski audzina un par cik bērniem vecumā no viena līdz 20 gadiem vecāks saņem ģimenes valsts pabalstu.

Lasi rakstu no žurnāla "Mammām un Tētiem. Skolēns” vasaras numura!

 

Kādam šis pabalsts var šķist pārāk simbolisks, taču no 2022. gada janvāra ir mainījusies ne tikai pabalsta aprēķināšanas kārtība, bet arī apjoms, padarot to par vērā ņemamu atspaidu ģimenēm. Tagad pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, cik bērnus faktiski audzina un par cik bērniem vecumā no viena līdz 20 gadiem vecāks saņem ģimenes valsts pabalstu. Agrāk tika noteikts, ka pabalsts atkarīgs no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis. Tāpat vairs nav noteikta piemaksa pie pabalsta par divu un vairāku bērnu audzināšanu, kā tas ir bijis līdz šim.


Svarīgākais par ģimenes valsts pabalstu 

 • Izmaksā no bērna viena gada vecuma, balstoties uz vecāka iesniegumu;
 • Pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, taču ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no bērna viena gada vecuma. Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA;
 • Pabalstu izmaksā vienam vecākam par bērnu 1–16 gadu vecumā vai arī līdz 20 gadu vecumam*;
 • Vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bērniem.**
   

Pabalsta apjoms

 • par vienu bērnu 25 eiro,
 • par diviem bērniem 50 eiro par katru,
 • par trim bērniem 75 eiro par katru bērnu,
 • par četriem un vairāk bērniem 100 eiro par katru bērnu.

 

*Par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem ģimenes valsts pabalstu izmaksā:
   • ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē – arī tālmācības vidusskolā, bet ne augstskolā;
   • ja bērns nav stājies laulībā;
   • ja bērnam ir noteikta invaliditāte, par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu izmaksā arī pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas, neatkarīgi no fakta, vai bērns mācās vai nemācās. Pabalstu šādā gadījumā izmaksā arī tad, ja bērns studē augstskolā.
 

Ģimenes valsts pabalsta izmaksu par 16–20 gadu veciem jauniešiem pārtrauc, ja bērns pārtrauc mācīties vai ja stājas laulībā.

 

**Kā laulātie var apvienot bērnus, lai saņemtu lielāku ģimenes valsts pabalstu?

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, cik bērnus ģimene audzina un par cik bērniem saņem ģimenes valsts pabalstu vecumā no viena līdz 20 gadiem. Ja vecāki ir stājušies laulībā, bet ne visi kopīgi audzināmie bērni ir abu laulāto bioloģiskie bērni, visus ģimenē

audzināmos bērnus var apvienot un saņemt lielāku pabalstu. Svarīgi, lai bērns, par kuru tiek nodota pabalsta izmaksa, aug šajā ģimenē, kuras bērnus iecerēts apvienot. Tos bērnus, kas aug citās mājsaimniecībās, apvienot nevar.

 1. Vecākiem ir jābūt laulātiem, lai varētu apvienot bērnus no iepriekšējām attiecībām un saņemt lielāku ģimenes valsts pabalstu;
 2. Abiem no laulātajiem ir jābūt ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par savu bioloģisko bērnu;
 3. Laulātajam, kurš grib uzticēt pabalsta saņemšanu par savu bērnu otram laulātajam, jāraksta iesniegums, kurā viņš atsakās no pabalsta saņemšanas par savu bērnu un labprātīgi piekrīt, ka laulātais turpmāk saņems ģimenes valsts pabalstu par viņa bērnu. Šim iesniegumam nav pieejams e-pakalpojums, tas ir jāparaksta vai nu ar drošu e-parakstu un jānosūta pa e-pastu, vai jāraksta iesniegums papīra formā, kuru var iemest ikvienā VSAA klientu apkalpošanas centra pasta kastītē vai arī nosūtīt pa pastu.
 4. Otrs laulātais iesniedz iesniegumu VSAA un pieprasa piešķirt ģimenes valsts pabalstu arī par laulātā bērnu. Šo iesniegumu var iesniegt kā e-iesniegumu vietnē latvija.lv.

Tātad, lai apvienotu bērnus, ir divi iesniegumi – viens no bērna vecāka, ka atsakās no pabalsta un piekrīt izmaksāt to otram laulātajam, un otrs no laulātā ar lūgumu izmaksāt pabalstu.

Reklāma
Reklāma

Ja bioloģiskais vecāks pārdomā un maina savu lēmumu nodot pabalstu laulātajam un vēlas pats saņemt pabalstu, pabalsta izmaksa laulātajam tiek pārtraukta. Arī, ja laulība tiek šķirta vai bērna vecāka nāves gadījumā pabalsta izmaksa laulātajam tiks pārtraukta.

 


 

Jautā vecāki 

 

Vai par savu 19 gadu veco meitu, kas pati ir mamma, varu saņemt ģimenes valsts pabalstu? 
Šādā gadījumā vecāks par 19 gadu veco bērnu, kas pats ir vecāks, var saņemt ģimenes valsts pabalstu, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Ja bērns nemācās vai ir stājies laulībā, ģimenes valsts pabalstu saņemt nevar.
 

Vai varu saņemt ģimenes valsts pabalstu par savu 18 gadu veco bērnu, kas mācās, bet arī strādā?

Ja jaunietis var apvienot mācīšanos ar strādāšanu, tas neietekmē ģimenes valsts pabalsta izmaksu. Jaunietis var strādāt un mācīties, un vecāki var par viņu saņemt ģimenes valsts pabalstu.
 

Ja bērnam ir 18 gadu un viņš studē, vai iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu?

Gadījumā, ja bērns mācās jau augstskolā, ģimenes pabalstu saņemt nevar, neatkarīgi no bērna vecuma. Par studējošiem jauniešiem ģimenes valsts pabalstu neizmaksā.
 

Esmu trīs bērnu mamma – pirmie divi bērni jau ir pieauguši (21 un 23 gadi), bet trešais ir 10 gadu vecs. Cik liels būs ģimenes valsts pabalsts par trešo bērnu?

Tā kā ģimene audzina vienu bērnu līdz 20 gadu vecumam, tad pabalsts arī tiks aprēķināts par vienu bērnu, un ģimene saņems 25 eiro.
 

Vai varu saņemt pabalstu, ja bērns mācās ārzemēs?

Ja bērns mācās ārvalstīs vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, pabalstu var saņemt. Šādā gadījumā ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa par to, kur un no kura laika bērns mācās. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam.

Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā – legalizācija nav nepieciešama.

 

Rakstu sēriju "Valsts atbalsts ģimenei 2022" atbalsta LR Labklājības ministrija.

Saistītie raksti