Tematiskas grāmatas lieliem un maziem, ko lasīt valsts svētku mēnesī

Vakari kļuvuši pavisam tumši un vēsi. Gribas iesēsties ērtā krēslā ar grāmatu vienā un tējas tasi otrā rokā. Kādēļ gan neizvēlēties grāmatas, kas skar Latvijas vēsturi un stāsta par mūsu cilvēkiem? Piedāvājam grāmatu izlasi ne tikai lielajiem, bet arī mazajiem un ieskatu audiogrāmatu piedāvājumā.

FOTO: Shutterstock.com

GRĀMATAS BĒRNIEM
Mūsu LatvijaMūsu Latvija. Autore: Marika Taube

Atbildes uz šiem un daudziem jautājumiem par Latviju un latviešiem atradīsiet bagātīgi ilustrētajā grāmatiņā „Mūsu Latvija”. Lai arī neliela, šī ir saturiski ļoti ietilpīga grāmatiņa pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kuru vēlams lasīt kopā ar vecākiem. Tā palīdzēs mazajiem lasītājiem iepazīt mūsu zemes vēsturi, dabu, kultūras un tradīcijas. Šeit apkopotā informācija vēlāk noderēs, apgūstot dabaszinības, vēsturi un citus mācību priekšmetus. Grāmatā iegūtās zināšanas bērni varēs pārbaudīt, atrisinot krustvārdu mīklu.

 

 

Sudraba kalējsSudraba kalējs, tērauda kalējs. Autors: Vitauts Ļūdēns
"Vēsture - tas ir kaut kas aizraujošāks par piedzīvojumu filmu vai detektīvromānu," raksta grāmatas autors Vītauts Ļūdēns. Kopā ar autoru šajā izzinošajā Latvijas senākās vēstures ceļojumā dodas mazā Laimiņa. Tiek izsekots līdzi vēsturiskām kaujām un latviešu tautas veidošanās posmiem, kopā ar arheologiem Laimiņa atklāj seno darbarīku un ieroču darināšanas noslēpumus, laika apslēptos pilskalnus un nogrimušos kuršu kuģus. Laimiņa pēta senos notikumus un pieaug kopā ar latviešu tautu! 

 

Latvijas paseLatvijas pase. Autors: Guntis Kalns
Šajā grāmatā īsi un koncentrēti apkopota galvenā informācija par mūsu zemi un valsti, piemēram, Latvijas karogu, ģerboni un himnu, nacionālajiem simboliem, vēsturi, dabu, iedzīvotājiem, kultūru, saimniecību un skaistākajām pilsētām. Grāmata tulkota arī angļu un vācu valodās un šie izdevumi būs lieliska dāvana jūsu ārzemju draugiem un darījumu partneriem.

 

Matīss meklē LatvijuMatīss meklē Latviju. Autori: Valdis Klišāns un Gundega Muzikante
Kādas Rīgas pamatskolas skolēns Matīss ar jauno izgudrojumu – hrononavigatoru – dodas aizraujošā ceļojumā pa Latvijas pagātni. Viņš vēlas uzzināt, kad un kā radusies Latvijas valsts. Ar hrononavigatora palīdzību Matīss nonāk gan senajā Kursā un viduslaiku Rīgā, gan Kurzemes hercogistē un Zviedrijas karaļa pārvaldītajā Vidzemē. Matīss meklē Latviju arī Latgalē poļu varas gadsimtos un 19. gadsimta Rīgā. Ceļojumā skolēns sastop ievērojamus cilvēkus – bīskapu Albertu, hercogu Jēkabu, mācītāju Jāni Reiteru, jaunlatviešus Ati Kronvaldu un Krišjāni Valdemāru. Katrā laikmetā Matīss atrod pa kādai daļai no mūsdienu Latvijas.


GRĀMATAS PUSAUDŽIEM
Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē. Autors: Jānis Ūdris

Savām acīm vērot Latvijas Brīvības cīņas un 15. maija apvērsumu, runāt ar Latvijas diplomātijas iedibinātāju Zigfrīdu Annu Meierovicu un mītiem apvīto Kārli Ulmani, glābt ebreju puisēnu vācu okupācijas laikā, uzvarēt psiholoģiskā divcīņā ar čekistiem, piedalīties Atmodas laika manifestācijā... – šādu unikālu iespēju paver Jāņa Ūdra grāmata pusaudžiem „Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē”. Formāli zinātniskās fantastikas žanram piederīgu, autors pats šo grāmatu dēvē par Latvijas dzīvo vēsturi tīņiem. Taču tā, neapšaubāmi, ieinteresēs arī vecāko paaudžu lasītājus. 

 

Lāčplēša dzimšanaLāčplēša dzimšana. Komikss. Autors: Kao Viets Ngujens
Kurš gan, lasot eposu Lāčplēsis, nav iztēlojies jaunā Lāčplēša cīņu ar lāci, Burtnieku un Lielvārda pilis, gudro Laimdotu, skaisto Spīdalu, nodevīgo Kangaru, Lāčplēša un viņa biedru ceļojumu uz ziemeļu zemēm, latvju varoņa divkauju ar Tumšo bruņinieku. Tomēr eposs ļoti skopi stāsta par Lāčplēša piedzimšanu un bērnību. Kur un kā tā pagāja, jums izstāstīs šis komikss. Bērni uzzinās arī par senajiem baltiešiem un viņu dieva Pērkona cīņu pret Velnu. Komisku veidojis vjetnamiešu izcelsmes mākslinieks, Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skolas absolvents Kao Viets Ngujens (1987).

 

Lāčplēsis. Atgriešanās. Autors: Valdis Rūmnieks
Stāsts ir par to, kā Lāčplēsis pārvar Daugavas spēcīgo straumi un atvarus un izglābjas pēc cīņas ar Melno Bruņinieku. Taču viņš ir zaudējis gan savu burvju spēku, kas slēpās ausīs. Neatguvis spēku, Lāčplēsis nevar uzvarēt Kangaru un aizstāvēt Lielvārdi. Vēl vairāk – viņš jūtas nevienam nevajadzīgs un dzīvei nederīgs. Bet kā un kur spēku atdabūt? Lāčplēsis savā ceļā sastop Rūsiņu – pusaugu zēnu, kuru viņš paglābj no pašnāvības. Šis cilvēciskais solis liek arī pašam Lāčplēsim neieslīgt bezcerībā. Rūsiņš dodas līdzi nākamajās Lāčplēša gaitās. Pieredzējušā vīra un ņiprā zēna draudzība ir neviltota un sirsnīga. Viņi varētu būt brāļi. Viņi varētu būt tēvs un dēls, bet pats galvenais – viņi viens bez otra nemaz nevar īstenot to, kas ir kļuvusi abu dzīves jēga.

Pieejama e-grāmata.

 

BIOGRĀFISKI ROMĀNI PIEAUGUŠAJIEM
Gulags. Šķērsiela 13Šķērsiela 13. Latviešša radītais Gulags. Autors: Tālivaldis Margēvičs

Romāns aptver Latvijas vēstures posmu no 1910. gada līdz 2015. gada janvārim. 
Vēstījums skar latviešu mūsdienu literatūrā maz atspoguļotu tēmu - kas notika ar latviešu strēlniekiem, kuri, izgājuši cauri Ziemassvētku kauju ugunskristībām, nokļuva Krievijā un tur nonāca boļševiku varas virsotnēs? Romāna galvenais varonis ir Eduards Bērziņš, gleznotājs, Vilhelma Purvīša audzēknis Rīgas mākslas skolā. Bērziņa dzīves noslēpumus kopš bērnības rauga atklāt Mārtiņš, kurš atklāj, ka dzīvo tai pašā istabiņā, kur uzaudzis vēlākais strēlnieku komandieris. Jo vairāk Mārtiņš uzzina par Eduardu Bērziņu, jo vairāk šī personība ieintriģē jauno vēstures pētnieku. Mainoties laikiem un varām, mainās arī leģendārā latvieša vērtējums - vispirms viņš ir varonis - Lokarta saszvērestības atmaskotājs un Ļeņina valdības glābējs, vēlāk izveicīgs čekists un Dzeržinska uzticamības persona, tad vienīgais cilvēks Padomju Savienībā, kam Staļins piešķir tikpat neierobežotu varu kāda ir pašam, teritorijā, kas ir lielāka par Rietumeiropu un ko sauc par Kolimu. 

Pieejama e-grāmta.

 

MalleMalle. Autore Lūcija Ķuzāne
Grāmatā attēlots laika periods no 20. gadsimta sākuma.
Grāmatā “Malle” rakstniece šķetina galvenās varones – liepājnieces Veltas Sproģes dramatisko dzīvesstāstu. Līdzās sievietes likteņa tēlojumam atainota Latvijas vēsture no 20. gadsimta sākuma līdz Atmodas laikam gadsimta beigās, kā arī vēstīts par ideālismu, maldiem un kļūdām, kas tūkstošiem latviešu likteņus skāra divās vai pat trijās paaudzēs.

 

Meža meitas. Autore: Sanita Reinsone
Grāmatā ilustrēts laika posms no 20. gs. sākuma.
Otrā pasaules kara beigas Latvijā mieru neatnesa - gluži pretēji, te sākās jauns karš, kas dramatiski pārmainīja dzīvi daudziem cilvēkiem un viņu ikdienā ienesa teroru un bailes. Meži un purvi kļuva par militāras pretošanās vietu un reizē pajumti tūkstošiem cilvēku. Mežs kļuva par politisku jēdzienu, nepakļaušanās un pretstāves apzīmējumu. Sieviešu piedzīvotais mežos un purvos nacionālo partizānu kara laikā līdz šim ir bijusi neizzināta Latvijas vēstures lappuse. Divpadsmit sieviešu - meža meitu - pieredzēto un pārdzīvoto uzklausījusi un grāmatā apkopojusi LU LFMI pētniece Sanita Reinsone. Grāmatas noformējumu papildina melnbaltas fotogrāfijas no grāmatas varoņu un autores personiskajiem krājumiem.

 

Zemnīcas bērniZemnīcas bērni. Autore: Andra Manfelde
Grāmatā attēlotais laika periods - pēc 1949. gada. 
Andras Manfeldes piektajā grāmatā „Zemnīcas bērni” stāstīts par viņas tuviniekiem, kas izsūtījumā Sibīrijā pavadīja septiņus gadus. Grāmatas vēstījums savīts no diviem elementiem - zemnīcas bērnu atmiņām un vectēva Kristapa Manfelda foto attēliem. Andra Manfelde raksta: "...Dvēsele mīt asinīs". Tādēļ es ticu, ka mana asins matrica spēj iedot kodu. Atslēgu, ar kuru iespējams atslēgt paaudžu durvis, pārvarēt laiktelpu un nokāpt zemnīcas krēslā. Šajā atmiņu tēlojumā vēlos dalīties ar to, ko izvestie, izturēdami Sibīrijas stepē un sniegā, jūt. Mani vecvecāki - Anna, Kristaps un viņu bērni." 

 


AUTOBIOGRĀFISKI ROMĀNI PIEAUGUŠAJIEM
Es uzaugu LatvijāEs uzaugu Latvijā. Autore: Zigrīda Vidners

Stāsts par Latviju tās laimīgākajos laikos – 20. gadsimta 30. gados. 
Daudzkārt dažādās variācijās dzirdēts, bet vienmēr saistošs, jo bez “tās” Latvijas nebūtu arī “šīs”. Zigrīdas Vidners tēvs bija virsnieks, māte – mājsaimniece, ģimenē bija arī vecāks un jaunāks brālis, 40. gados atnāca arī mīlestība, bet tieši tad nācās pamest Latviju. “Liels žēlums bija, dzimteni atstājot, bet citas izejas nebija, lai savu dzīvību glābtu,” raksta Zigrīda Vidners grāmatas noslēgumā. Viņa raksta, ka par svešuma gaitām raksta otrajā grāmatā “Zars bez koka”. Šis nolauztais zars es vienmēr esmu bijusi pati – arī vēl tagad pēc daudziem gadiem. 

Reklāma
Reklāma

 

 

Veļupes krastāVeļupes krastā. Autore: Melānija Vanaga
Grāmatā aptverts laikposms no 1941. līdz 1957. gadam. 
Sešpadsmit sāpīgi gadi prom no dzimtenes un atgriešanās. “Veļupes krastā” ir viens no spilgtākajiem Sibīrijas izsūtījuma tēlojumiem latviešu literatūrā. Grāmata ir ne vien dokumentāls vēstījums par cilvēka fiziskajām ciešanām un morālās pretestības spējām, bet arī spēcīgs un spilgts, emocionāli iedarbīgs literārs darbs. Grāmata bagāta ar tā laikmeta liecībām – fotogrāfijām no ģimenes albuma, līdzgājēju vēlējumiem, dzejas rindām, domu izjūtām, vēstulēm un dialogiem. Zem katras fotogrāfijas vai cita materiāla paskaidrojums. Viss, kas atklāj tā laika patiesības. 

Pieejama e-grāmata

 


Sibīrijas grāmataSibīrijas grāmata. Autors: Aleksandrs Pelēcis
Grāmatā aptverts laika posms no 1946. gada. 
Aleksandra Pelēča dzīve un daiļrade bija pietiekams iemesls, lai Baltijas kara apgabala kara tribunāls piespriestu viņam 10 gadus ieslodzījuma soda nometnēs un piecus gadus tiesību zaudēšanu (dzīvi nometinājumā – varas iestāžu norādītā vietā). Sibīrijā un Tālajos Austrumos Aleksandrs Pelēcis pavadījis kopumā 23 gadus. Gan soda nometnēs Taišetā, gan Amūras apgabala sādžā „25. kilometrs”, kur dzīvojis līdz 1969. gadam, kad Pelēču ģimene pārcēlusies uz Talsiem Latvijā. Sibīrijā piedzimis Aleksandra un Ritas Pelēču dēls Mārtiņš (1964.). Sibīrijas nometinājuma gados Aleksandrs aizsācis saraksti ar latviešiem dažādās pasaules valstīs. Par to arī šī grāmata. 

 

VĒSTURISKI ROMĀNI PIEAUGUŠAJIEM
Jūs nekad viņu nenogalināsiet!Jūs nekad viņu nenogalināsiet! Autors: Armands Puče

Romāna darbība norisinās 20. gs. pirmajā pusē.
Žurnālists, raidījumu vadītājs un vairāku grāmatu autors Armands Puče sarakstījis vēsturisku detektīvu par latviešu izgudrotāju, lidotāju un lidmašīnu konstruktoru Herbertu Cukuru (1900-1965), kam devis nosaukumu "Jūs nekad viņu nenogalināsiet". Romāna pamatā ir vēsturiski fakti un vienlaikus tas vēsta gan par Cukuru, gan arī par latviešiem un Latvijas vēsturi. Strādājot pie romāna, autors ir ticies gan ar Cukura ģimenes atzaru, kas mitinās Brazīlijā, gan arī ar viņa laikabiedriem - virsniekiem, karavīriem, lidotājiem -, kas vēl joprojām ir dzīvi. Šis vienlaikus ir stāsts par krustcelēm, kur Latvija atrodas un kur vienmēr būs, un par to, kā dažādi režīmi šo faktu ir izmantojuši.  

Pieejama e-grāmata.

 

Debesis aiztur elpuDebess aiztur elpu. Autori: Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla
Romānā tēlotais laika periods 1918. gada 21. decembris – 1919. gada 8. jūlijs. 
Triju valdību – Ulmaņa, Stučkas un Niedras – laiks. Latvijas liktenis laiku griežos. Autoruprāt, tas jāveido pašiem – latviešu lidotāju trijotnei, Robertam un Mirdzai, nacionālajiem virsniekiem, Veckalniņa zaļajiem partizāniem. Arī Sudrabkalnam, Birutai Skujeniecei, daudziem pieminētiem un nepieminētiem varoņiem. Romānā aprakstīto notikumu spektrs ir plašs: Rīgā un visā Latvijā nemitīgi mainās varas, lielā godā nonāk maizes rika, malkas klēpis un stipri dokumenti, ārvalstu diplomāti spēlē noslēpumainas spēles, groteskās izpausmēs parādās lielinieki un, par spīti visam, uzplaukst mīlestība – īstā un vienīgā.

Pieejama e-grāmata.

 

Igreks un iksaIgreks un Iksa. Stāsti un tēlojumi. Autors: Modris Zihmanis
Stāstu darbība norisinās, sākot ar 1945. gadu.
Romānu, dzejas un publicistikas autora Modra Zihmaņa stāstu krājumu Igreks un Iksa iedvesmojusi galvenokārt paša autora biogrāfija – Otrais pasaules karš, darbība skolu jaunatnes pretošanās kustībā, nacionālo partizānu gaitas, izsūtījums, lēģeri un cietumi. Jauniešu problēmas, kas aktuālas visos laikos – mācības, draudzība, pirmās mīlestības jūtas, – stāstos savijas ar vēsturiski smago jautājumu un atbildības nastu. Mūsdienu jauniešiem būs interesanti lasīt par laiku, kad vārds „stukačs” skolēnu valodā bija sastopams biežāk par vārdu „algebra” un mājās noslēpti ieroči bija ikdienišķa parādība. 

Pieejama e-grāmata.

 


ZINĀTNISKĀ LITERATŪRA PIEAUGUŠAJIEM

Latviešu lidotāji

Latviešu lidotāji zem svešiem karogiem. Autors:  Edvīns Brūvelis
Šis izdevums aptver visus laika posmus ārpus Latvijas pirmās neatkarības. Iepriekšējais autora izdevums "Latvijas aviācijas vēsture. 1919-1940" tika izdots divas reizes un kļuva par bibliogrāfisku retumu. Līdz ar jauno izdevumu ir apkopota visa Latvijas aviācijas vēsture. Darbs pie grāmatas "Latviešu lidotāji zem svešiem karogiem" manuskripta aizsākās 2012.gadā, kad bijušajā lidostā "Spilve" aktīvu darbību uzsāka topošais Aviācijas muzejs.

 

 

Latvijas neatkarības karšLatvijas neatkarības karš 1918.-1920. Autors: Juris Ciganovs
Latvija, tāpat kā citas Austrumeiropas jaunās nacionālās valstis, savu neatkarību izcīnīja ļoti sarežģītos politiskos apstākļos. Sabruka Vācijas un Krievijas impērijas, Baltijas reģionā darbojās visdažādākie militārie spēki: Dzelzs divīzija, vācu Landesvērs, Krievijas lielinieku Sarkanā armija, krievu baltgvardi, dažādi avantūristi, topošās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas armijas. Situācijas mainījās tik strauji, ka ne tikai šodienas interesentam grūti to visu aptvert, bet pat daudzi laikabiedri šos gadus atcerējās kā „juku laikus”. Latvijas Kara muzeja vēsturnieka Jura Ciganova grāmata palīdzēs labāk saprast šo sarežģīto notikumu pēctecību, virzību un jēgu. Latvijas neatkarības kara stāsts būs interesanta un noderīga lasāmviela vecāko klašu skolēniem, studentiem, Latvijas karavīriem, kā arī jebkuram vēstures interesentam. Grāmatā lasītājs sastaps daudzas maz publicētas un nepublicētas fotogrāfijas, kurās atspoguļoti 1918.-1920. gada notikumi.

Pieejama e-grāmata.

 


POPULĀRZINĀTNISKĀ LITERATŪRA PIEAUGUŠAJIEM

Devs, tava zeme deg!Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti. Autors: Uldis Neiburgs
Vēsturnieka Ulda Neiburga grāmata "Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti" ir vēstījums par mūsu valsts un tautas kara laika pieredzi, kad Latvija zaudēja savu faktisko suverenitāti un piedzīvoja divu svešu totalitāru lielvaru – Padomju Savienības un Vācijas – okupācijas varu klātbūtni. Tās nosaukumā apzināti ir izmantotas rindas no komponistes Lūcijas Garūtas un dzejnieka Andreja Eglīša kantātes "Latviešu lūgšana Dievam" ("Dievs, Tava zeme deg!") (1944), kas visdramatiskāk un emocionālāk atspoguļo šo laiku. Katrā Latvijas ģimenē par šiem notikumiem ir savi stāsti – gan ļoti līdzīgi, gan atšķirīgi no tiem Otrā pasaules kara stāstiem, kas ietverti grāmatā. Tomēr tie visi kopā ir savdabīgs paaudžu mantojums, kurā sakņojas mūsu vēstures apziņa un ir meklējams spēks, veidojot savas valsts un tautas nākotni. Grāmatā attēlotie notikumi aptver laika posmu no Vācijas un PSRS kara sākuma 1941.gada 22.jūnijā līdz Otrā pasaules kara beigām Eiropā 1945.gada 8.maijā.


Pagājušo gadu LatvijaPagājušo gadu Latvija. Autores: Ilga Kreituse un Gundega Sēja
“Mēs šeit kopā dzīvojām – stāvējām rindā pie Minskas vai cita lielveikala, lai nopirktu ikdienas pārtiku, meklējām blatus, lai dabūtu jauno Ziedoņa dzejoļu grāmatiņu, gājām paši skolā un laidām savus bērnus uz skolu. Un jautājums nav par to, vai mēs gribētu tā dzīvot arī tagad. Šī ir atmiņu grāmata,” raksta autores. Mūsdienu jaunatne, kura pasūta biļetes internetā, lai aizlidotu uz gandrīz vai jebkuru pasaules malu, ir patiesi izbrīnīta: „Mammu, tu saki – nedrīkstēja braukt uz ārzemēm? Bet atpūsties, ekskursijā arī ne? Kādas anketas, un kas tā tāda instruktāža? Kāpēc tu saki – izsviesti importa zābaki, nevis izlikti veikalā pārdošanai? Tālsarunu automāti? Galvenajā pastā?” Viņiem šī dzīve šķiet mazliet eksotiska, kurioza un brīžiem pat neticama.AUDIOGRĀMATAS
Bibliotēkās un grāmatu veikalos ir pieejamas arī audiogrāmatas, piemēram, “Mātes piens” (Nora Ikstena), “101. kilometrs. Padomju kauna zona” (Guna Roze), “Dvēseļu putenis” (Aleksandrs Grīns), “Meža meitas” (Sanita Reinsone),  “Pieci pirksti” (Māra Zālīte), “Bille” (Vizma Belševica), “Personiskā Latvija. Divdesmitā gadsimta stāsti” (Atis Klimovičs), “Viestura zobens” (Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla) , “Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā” (Anna Skaidrīte Gailīte), “(Divas) puses. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās” (Uldis Neiburgs, Vita Zelče), “Zemnīcas bērni” (Andra Manfelde), “Kad lausks cērt” (Daina Avotiņa), “Rokupācija” (Uldis Rudaks), “Aiz dzelzs vārtiem” (Edgars Jasūns), “Sapnī es nāku uz mājām” (Skaidrīte Kaldupe), grāmata bērniem “Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē” (Jānis Ūdris).