Recepšu zālēm samazinās cenas – jaunais cenu veidošanas modelis

Lai uzlabotu zāļu pieejamību un samazinātu iedzīvotāju izdevumus par medikamentiem, ir izstrādāts jauns cenu modelis.
izstradats jauns cenu veidosanas modelis recepsu zalem.

FOTO: Shutterstock.com

izstradats jauns cenu veidosanas modelis recepsu zalem.

Gan Pasaules Veselības organizācijas (PVO), gan Latvijas kompetento iestāžu pētījumu dati liecina, ka šobrīd Latvijā ir dārgākās zāles Baltijas valstīs un iedzīvotāju tiešie jeb personīgie izdevumi par medikamentiem visaugstākie.


2024. gada 16.janvārī valdība apstiprināja pasākumu kopumu un rīcības virzienus, lai uzlabotu zāļu finansiālo pieejamību iedzīvotājiem. Pasākumu rezultātā iedzīvotāju izdevumiem par zālēm būtu jāsamazinās par 15 – 20%. 


“Efektīvi medikamenti ir viens no mūsdienu veselības aprūpes stūrakmeņiem, jo tie nodrošina mērķtiecīgu, efektīvu un bieži vien dzīvību glābjošu ārstēšanu visdažādākajām veselības problēmām. 

 

Ir aprēķināts, ka katrs eiro, kas novirzīts medikamentiem, samazina veselības aprūpes izmaksas un dod ieguvumu ekonomikai 7 eiro apmērā. No katra iztērētā eiro vislielākajam ieguvējam jābūt pacientam neatkarīgi vai iegulda valsts, vai pats pacients.

Latvijas iedzīvotāju izdevumi par medikamentiem ir nesamērīgi augstāki kā kaimiņvalstīs un šī situācija nedrīkst turpināties. 

Zāļu pieejamības uzlabošanas pasākumu kopuma galvenais mērķis ir pacientiem pieejamas zāles, bet nozarei vienkāršs, caurspīdīgs un ilgtspējīgs medikamentu uzcenojuma modelis. Ieviešot jauno uzcenojuma modeli, zāļu cenas Latvijā būs līdzīgas pārējām Baltijas valstīm,” uzsver veselības ministrs Hosams Abu Meri.

 

Tiks noteikts, ka ražotājs cenu izmaiņas varēs veikt tikai reizi 12 mēnešos.


Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) direktore Vladislava Marāne: “Kopumā mērķis ir viens – lai pacientiem būtu vairāk pieejami jaunie medikamenti, jo farmācijas nozare attīstās ārkārtīgi strauji. Esam gandarīti, ka tā ir ministrijas prioritāte, un ir veikti soļi, lai to risinātu. Diskusijās par jauno modeli no savas puses arī esam gājuši uz kompromisiem, bet ir jāstrādā kopā, lai mērķi par zāļu pieejamības uzlabošanu sasniegtu. Nākamais solis ir kompensācijas sistēmas tālāka attīstība, jo mūsu mērķim ir jābūt ES vidējā līmeņa sasniegšana, lai mūsu pacientiem būtu tādas ārstniecības iespējas, kā tas ir citur ES.”


Atbilstoši Konkurences padomes rekomendācijām VM piedāvājums paredz atteikties no proporcionālā uzcenojuma un noteikt fiksētu piemērojamo uzcenojumu lieltirgotavām.

Reklāma
Reklāma

Savukārt aptiekām uzcenojums veidosies no divām daļām - uzcenojuma par medikamentu iepakojumu un maksas recepti.

“Maksa par receptes apkalpošanu ir daļa no aptiekas ieņēmumiem, ko šobrīd pacients sedz ar neskaidro un pārmērīgo uzcenojumu, un kas tirgotājus stimulē vairāk pārdot dārgākas, nevis vienlīdz efektīvas, bet lētākas zāles. Jaunais modelis paredz, ka maksa par recepti solidāri tiktu apmaksāta no valsts un pacientu puses, veidojot daļu no aptiekas ienākumiem, akcentējot farmaceita lomu,” skaidro VM Farmācijas departamenta vadītāja Inese Kaupere.

 

Aptiekām laukos, kas pilda arī sociālo funkciju, noteikta augstāka pakalpojuma maksa līdzīgi kā tas ir ģimenes ārstiem, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību. Maksa par farmaceita pakalpojumu aptiekām ļaus paplašināt pakalpojumu klāstu un attīstīties.


Pasaules Veselības organizācijas eksperti atzīst, ka jaunais uzcenojuma modelis izstrādāts, ņemot vērā PVO vadlīnijas un Eiropas reģionālā biroja 2021. gadā Veselības ministrijai iesniegtā “Ceļvedis zāļu pieejamības uzlabošanai Latvijā” rekomendācijas.

 

Attiecībā uz tiešo līdzmaksājumu samazināšanu par medikamentiem atzinīgi tiek vērtēta arī zāļu kompensācijas palielināšanu no 50% uz 75%, aicinot turpināt palielināt valsts finansējumu kompensējamajām zālēm un iekļaut tajā vēl vairāk izmaksu ziņā efektīvus medikamentus, lai samazinātu pacientu finansiālās grūtības iegādāties nepieciešamās zāles. 

 

Eksperti rekomendē arī apsvērt iespēju noteikt ikgadējos ierobežojumus jeb
griestus iedzīvotāju līdzmaksājumiem par zālēm un paplašināt neaizsargāto iedzīvotāju grupu atbrīvojumus. 

 

Pēc PVO atzinuma, ļoti svarīgi būs uzraudzīt un novērtēt jaunā regulējuma ietekmi uz zāļu cenām un to pieejamību visā farmācijas piegādes un izplatīšanas ķēdē un vajadzības gadījumā regulējumu pielāgot.

Saistītie raksti