No eksāmeniem tagad varēs saņemt atbrīvojumu arī skolēni ar dzirdes un redzes traucējumiem

Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudes darbiem, paredzot šajā mācību gadā iespēju atbrīvot no valsts pārbaudījumiem arī izglītojamos ar redzes vai dzirdes traucējumiem.
Izglītojamiem ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem tiek nodrošināta iespēja iegūt pamatotu atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem.

FOTO: Shutterstock.com

Izglītojamiem ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem tiek nodrošināta iespēja iegūt pamatotu atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem.

Turpmākie risinājumi attiecībā uz izglītojamiem ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem tiks izstrādāti, attīstot valsts pārbaudes darbu sistēmu un iekļaujošās izglītības un atbalsta pasākumu sistēmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

 

MK noteikumu projektā noteikts, ka izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu un spēkā esošu valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamam ieteikto speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojamiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem.  

 

Tādējādi izglītojamiem ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem tiek nodrošināta iespēja iegūt pamatotu atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem, kā rezultātā izglītojamais, beidzot 9. klasi, varēs saņemt apliecību par pamatizglītību, vai, beidzot 12. klasi, atestātu par vispārējo vidējo izglītību, kas nodrošinās izglītojamam tiesības uz izglītību nākamajā pakāpē.

Reklāma
Reklāma

 

Ministru kabineta noteikumu projekts ir saskaņots ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas izglītības vadītāju asociāciju.

 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Saistītie raksti