Jau rudenī pedagogiem vajadzēs apgūt jaunizveidotu studiju kursu “Seksuālā izglītošana: starptautiskā pieeja”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Latvijas Universitāte (LU) parakstījušas vienošanos par studiju kursa pedagogiem “Seksuālā izglītošana: starptautiskā pieeja” sagatavošanu līdz jaunā mācību gada sākumam.
Sociālo zinību, dabaszinātņu, kā arī sporta un veselības priekšmetu pasniedzējiem zināšanu tests būs jānokārto līdz 2025. gada 1. janvārim, bet pārējiem pedagogiem – līdz nākamā gada 1. septembrim.

FOTO: Publicitātes foto

Sociālo zinību, dabaszinātņu, kā arī sporta un veselības priekšmetu pasniedzējiem zināšanu tests būs jānokārto līdz 2025. gada 1. janvārim, bet pārējiem pedagogiem – līdz nākamā gada 1. septembrim.

Studiju kursu pēc IZM iniciatīvas un atbilstoši UNESCO starptautiskajām vadlīnijām sagatavos LU mācībspēki, lai pedagogi spētu sniegt skolēniem kvalitatīvu, zinātniski pamatotu un atbilstošu vecumam informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību.
 

“Zināšanas par pasauli, kurā mēs dzīvojam, tai skaitā par tās seksuāliem aspektiem, bērniem jāsaņem atbilstošā laikā, kad viņi tam ir psiholoģiski gatavi, lai nodrošinātu bērnu drošību un veselību. Būtiski, lai pedagogi prastu pareizi sarunāties, izvērtējot bērna vecumu. Īpaši svarīgi, ka šis kurss tiks balstīts Pasaules veselības organizācijas un UNESCO vadlīnijās, ko izstrādājusi starptautiska zinātnieku komanda,” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.
 

Digitālais tālākizglītības studiju kurss pedagogiem “Seksuālā izglītošana: starptautiskā pieeja” ļaus nodrošināt vienotu pieeju pedagogu prasmju un zināšanu pilnveidei seksuālās izglītības jomā, būtiski uzlabojot seksuālās un reproduktīvās izglītības kvalitāti Latvijā, padarot to atbilstošu mūsdienu prasībām. Kursa ietvaros dotās zināšanas sniegs pedagogiem kompetenci un pārliecību, kas ir svarīga, lai par seksualitāti un reproduktīvo veselību runātu ar dažāda vecuma skolēniem. 
 

 

“Nozīmīgi, lai Latvijas pedagogi būtu gatavi runāt ar skolēniem arī par seksualitāti un reproduktīvās veselības jautājumiem un viņu kompetence šajos jautājumos tiktu veidota uz universālas, zinātniskas, pasaulē atzītas bāzes. Uzskatu, ka vislabāk šādas zināšanas pedagogiem var sniegt Latvijas Universitāte kā vadošā zinātnes augstskola valstī ar lielāko pedagogu sagatavošanas pieredzi,” pastāstīja profesore Linda Daniēla, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne.
 

Reklāma
Reklāma

Vienošanās ietvaros LU apņēmusies līdz 2024. gada 1. augustam izstrādāt programmu digitāla materiāla formātā, balstoties uz UNESCO 2018. gadā publicētām starptautiskām tehniskām vadlīnijām par seksuālo audzināšanu, un nodrošināt tai piekļuvi brīvpieejas tīmekļa vietnē, tādējādi parūpējoties par programmas apguves ilgtspēju. 

 

Akadēmiskos materiālus sagatavos LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes asociētā profesore Ieva Stokenberga un lektore Agita Klempere-Sipjagina. 

Savukārt IZM iniciēs izmaiņas normatīvajā regulējumā par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi, iekļaujot jautājumus par seksuālo izglītību. 

 

Atbilstoši iecerei sociālo zinību, dabaszinātņu, kā arī sporta un veselības priekšmetu pasniedzējiem profesionālās pilnveides programma “Seksuālā izglītošana: starptautiskā pieeja” būs attālināti jāapgūst un jānokārto zināšanu tests līdz 2025. gada 1. janvārim, bet pārējiem pedagogiem – līdz nākamā gada 1. septembrim.

Saistītie raksti