Pedagogi sola streiku jau aprīlī, valdībai dots mēnesis solījumu izpildei

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sola streiku, ja netiks izpildīti iepriekš dotie solījumi par pedagogu algām, teikts arodbiedrības paziņojumā. Valdībai dots laiks līdz 15. martam.
Pedagogi ir gatavi iziet ielās jau aprīlī.

FOTO: Shutterstock.com

Pedagogi ir gatavi iziet ielās jau aprīlī.

Ja prasītie grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos līdz 15.03.2023. netiks veikti,

24.04.2023. tiks rīkots izglītības un zinātnes 

nozarē strādājošo streiks un gājiens.

 

Paredzot konkrētu finansējumu valsts budžetā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim un darba slodzes sabalansēšanai visām pedagogu grupām, LIZDA Padome lēma:

Reklāma
Reklāma
  1. Pieņemt grozījumus MK 05.07.2016. noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nosakot zemākās darba samaksas likmes no 2023.gada 1.septembra, no 2024.gada 1.janvāra un no 2025.gada 1.janvāra, kā arī darba slodzes sabalansēšanas principus no 2023.gada 1.septembra visām pedagogu grupām, par ko LIZDA un IZM vienojās un ko atspoguļoja pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim, kas 2023.gada 1.februārī tika ievietots Tiesību aktu publiskajā portālā;
  2. Pieņemt grozījumus MK 21.06.2022. noteikumos Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, atbilstoši pedagogu darba samaksas pieaugumam palielinot 5.punktā noteikto mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo;
  3. Iekļaut likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pedagogu darba samaksas pieauguma grafika laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

 

LIZDA norāda, ka protesta akciju rīkošana nav mērķis, jo mērķis ir panākt visu streika sarunu vienošanās izpildi, kas tika panāktas un apstiprinātas MK ārkārtas sēdē 17.09.2022.

Saistītie raksti