Atceries paņemt čekus par bērnu pulciņiem: no tiem var atgūt naudu

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas gada laikā tiek samaksāta par bērnu līdz 18 gadu vecumam interešu izglītību.
Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde vai cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.

FOTO: Shutterstock.com

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde vai cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina, maksājot par bērnu interešu izglītību, uzkrāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas un citus.

 

Pārbaudiet reģistrāciju

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.

Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, pieejama Izglītības iestāžu reģistrā viis.gov.lv. Par pašvaldības izsniegtajām licencēm jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā, piemēram, Rīgas pašvaldības interešu izglītības programmu īstenotājiem izsniegtās licences ir pieejamas elektroniskā veidā portālā e-skola.lv.

 

Maksājuma dokumentam obligāti jāliecina, ka maksājums veikts par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods), un jānorāda arī saņemtā pakalpojuma veids (pulciņa nosaukums).

 

Var par pēdējiem trim gadiem

Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

 

Visu 2022. gadu vēl var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējiem trim gadiem, pievienojot tai attiecīgajā gadā veiktos maksājumus par izglītību, tostarp bērnu interešu izglītību, ārstniecību un citiem attaisnotajiem izdevumiem.

Reklāma
Reklāma

 

Gadā līdz 600 eiro

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību, tostarp interešu izglītību, un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2021. gadā ir 600 eiro. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu, no šīs summas var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu 20 % apmērā.

 

Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 600 eiro, izdevumu pārsnieguma daļa tiks pārcelta uz nākamajiem trim gadiem. Ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, summas atlikums tiek aprēķināts un pārcelts automātiski.

 

Lai kvītis nepazustu

Lai gada laikā saņemtie čeki, kvītis un citi maksājumu dokumenti par attaisnotajiem izdevumiem nepazustu, neizbalētu vai citādi neietu zudumā un varētu tos ērti pievienot gada ienākumu deklarācijai, VID aicina izmantot speciāli tam radīto bezmaksas mobilo lietotni Attaisnotie izdevumi. Tajā var pakāpeniski visa gada laikā uzkrāt čeku, kvīšu un citu maksājumu dokumentu fotogrāfijas un to aprakstus.

Nākamā gada martā, aizpildot gada ienākumu deklarāciju, šie dokumenti jau būs automātiski pieejami VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), un tos varēs pievienot deklarācijai. Bezmaksas mobilā lietotne Attaisnotie izdevumi ir pieejama uzstādīšanai viedtālruņos – "Google Play" un "App Store" vietnēs.

Saistītie raksti