Viss par atbalstu apkurei šajā ziemas sezonā – uz kuriem atbalsta veidiem ir jāpiesakās un kuri tiks piešķirti automātiski

Daudz dzirdēts par to, ka šoziem iedzīvotāji saņems kompensācijas par apkures izmaksu pieaugumu. Taču kā tieši tas notiks – uz kuriem atbalsta veidiem ir jāpiesakās pašiem, bet kuri tiks piemēroti automātiski? To preses konferencē skaidroja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa un Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore Līga Rozentāle.
Atbalsts tiks piešķirts mājsainiecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

FOTO: Shutterstock.com

Atbalsts tiks piešķirts mājsainiecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Apstiprinot grozījumus “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”, Ministru kabinets un Saeimā atbalstīti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

 

 

Centralizētā siltumapgāde

 • Atbalsts pieejams no 01. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Atbalsts tiek piešķirts automātiski.
 • Par tarifa daļu, kas ir zem 68 eiro/ MWh kompensācija nepienākas.
 • Tarifu no 68 - 150 EUR/MWh valsts kompensēs 50% apmērā.
 • No tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensēs 90%.

 

Atbalsts dabasgāzes apkurei

 • Atbalsts pieejams no 01. jūlija un papildu nosacījumi 01. oktobra.
 • Tiek piešķirts automātiski.
 • No 1. jūlija mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 EUR/MWh (t.i., 0,030 EUR/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos, paredzēts līdz 30. aprīlim.
 • No 1. oktobra papildu visām mājsaimniecībām noteikts vienots dabasgāzes cenas slieksnis – mājsaimniecībām dabasgāzes tirgus cena tiek noteikta identiska regulētās dabasgāzes cenai - 108,7 eiro/MWh. Starpību starp tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh segs valsts kompensācija. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot dabasgāzes tirgotājiem. Atbalsta periods – no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

No 1. oktobra faktiskais kopējais dabasgāzes slieksnis veidojas 0,0780 eiro/ kWh.

 • Būtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem.

 

Reklāma
Reklāma

Atbalsts malkas apkurei

 • Atbalsts pieejams no 01. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Jāpiesakās pašvaldībā, iesniegumi tiek pieņemti no 01. oktobra.
 • Malkas iegāde ar čeku. Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu - 40 EUR/ber.m3 (aptuveni 35 EUR/MWh). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Malkas iegāde bez čeka – pieejams vienreizējs 60 eiro atbalsts par malku vienam mājoklim, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam. Pieteikums atbalsta saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim, kā arī nepieciešams pašapliecinājums par malkas apkuri un malkas iegādi līdz 31. augustam. Ja uz šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, atbalsta summa tiks aprēķināta no jau izmaksātā 60 EUR sliekšņa (tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 EUR).

 

Koksnes granulas un briketes

 • Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Jāpiesakās pašvaldībā, iesniegumi tiek pieņemti no 01. oktobra. Jāpievieno pašapliecinājums par granulu/ brikešu apkures esamību mājoklī.
 • Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 EUR par tonnu (aptuveni 65 EUR/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas.

 

Elektroenerģija apkurei ar patēriņu virs 500 kWh

 • Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Jāpiesakās pašvaldībā, iesniegumi tiek pieņemti no 01. novembra.
 • Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR/kWh, bet ne vairāk kā 100 EUR/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumi jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

 

Kas un kā var iesniegt pieteikumu?

 • Mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs.
 • Var iesniegt vienu vai vairākus iesniegumus periodā, bet ievērojot limitus atbalstam.
 • Iesniegumu iesniedz elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv
 • Var iesniegt arī klātienē pašvaldības norādītajās vietās.
 • Iesniegumam pievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā.
 • Pašvaldība ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, ja 30 darba dienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas, mājsaimniecībai ir ieskaitīts atbalsts.

Saistītie raksti