Precizē ģimenes valsts pabalsta un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksas nosacījumus

Lai precizētu ģimenes valsts pabalsta un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksas nosacījumus, Saeima ceturtdien, 3.martā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā.
Paplašina valsts pabalstu saņemšanas iespējas atsevišķām iedzīvotāju grupām.

FOTO: Shutterstock.com

Paplašina valsts pabalstu saņemšanas iespējas atsevišķām iedzīvotāju grupām.

Grozījumi paredz ģimenes valsts pabalsta izmaksu saglabāt arī gadījumā, ja bērns, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, bet tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi ir saglabātas. Līdz šim pabalsta izmaksa, bērnam esot akadēmiskajā atvaļinājumā, tika pārtraukta. Izmaiņas nepieciešamas, lai laikā, kad bērns pamatoti neapmeklē izglītības iestādi, nepasliktinātos ģimeņu materiālā situācija, atzīmēts likumprojekta anotācijā. 
 

Likumprojekts precizē arī likuma normas saistībā ar ģimenes valsts pabalsta izmaksu par bērniem ar invaliditāti.  Ministru kabinets noteiks kritērijus, atbilstoši kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniegs atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. 

 

Ģimenes valsts pabalsta izmaksu saglabās arī gadījumā, ja bērns, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, bet tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi ir saglabātas.

Noteikts, ka no 2022.gada 1.jūlija personas, kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, 

 

Reklāma
Reklāma

nodarbinātības laikā varēs turpināt saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Līdz šim likumā bija noteikts, ka uz nodarbinātības laiku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta. 

Izmaiņas nepieciešamas, lai veicinātu senioru materiālās situācijas uzlabošanos, jo vienlaikus ar darba algu būs iespējams saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, teikts likumprojekta anotācijā. 
 

Likums paredz, ka tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem būs arī personām, kuras izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem Patvēruma likuma izpratnē, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju un izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā. Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2023.gada 1.jūlijā.