Vai gada ienākumu deklarāciju jau iesniedzi? Kas par to ir jāzina iedzīvotājiem

No 1. marta ikviens iedzīvotājs var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūt no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, taču daudziem gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).
Attaisnotie izdevumi ir netiešs veids, kā valsts atbalsta iedzīvotājus, kuri maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli.

FOTO: Shutterstock.com

Attaisnotie izdevumi ir netiešs veids, kā valsts atbalsta iedzīvotājus, kuri maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās vai arī tas būs jāpiemaksā.

Nodokļa piemaksa tiks fiksēta arī tad, ja deklarācija nebūs iesniegta, savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.), deklarāciju ir jāiesniedz.

 

Lasi arī: Skolēns mācās tālmācībā. Vai par šīm mācībām ir iespējams atgūt pārmakstāto IIN? Skaidro VID


Šī gada laikā iesniegt gada ienākumu deklarāciju var ne tikai par 2021.gadu, bet arī par 2020.gadu, 2019.gadu un līdz 2022.gada 16.jūnijam par 2018.gadu.

Pašnodarbinātajiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, individuālo kpmersantu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, un visiem iedzīvotājiem, kuriem jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.

 

Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski -  izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lai reģistrētos par EDS lietotāju tiešsaistē bez VID starpniecības, ir iespējams izmantot kādu no www.latvija.lv piedāvātajām autentificēšanās iespējām – internetbanku, elektronisko identifikācijas karti (eID) vai drošu elektronisko parakstu (eParakstu), eParaksts Mobile. Reģistrācijas brīdī tiek piešķirtas tiesības pārstāvēt sevi kā fizisku personu, kā arī jebkuru juridisku personu, kurā lietotājs pēc VID datiem ir amatpersona vai pilnvarotā persona. Šo metodi var izmantot ne tikai EDS lietotāja reģistrācijai, bet arī kā regulāru autentifikācijas līdzekli sistēmas izmantošanai.

Gan obligāti, gan brīvprātīgi iesniedzamajai deklarācijai aizpildāms viens un tas pats EDS dokuments – gada ienākumu deklarācija.

 

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt par trim iepriekšējiem gadiem, kā arī var  precizēt par trim iepriekšējiem gadiem iesniegtās gada ienākumu deklarācijas, pievienojot tām papildu čekus.

 

Iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši gada ienākumu deklarāciju un kuriem pēc VID rīcībā esošās informācijas veidojas budžetā maksājamais nodoklis, VID automātiski veiks nodokļa aprēķinu par attiecīgo gadu atbilstoši VID rīcībā esošai informācijai un paziņos par to pašam cilvēkam. Tādējādi deklarācija būs iesniegta un cilvēkam būs pienākums VID aprēķināto maksājamo IIN summu iemaksāt budžetā.

Iedzīvotājiem tiek saglabāta iespēja iesniegt gada ienākumu deklarācijas precizējumu, pievienojot papildus attaisnotos izdevumus apliecinošos dokumentus, tādējādi samazinot IIN aprēķinu.

 

Kāpēc var rasties pienākums piemaksāt nodokli?

Nodokļa aprēķinus ietekmē ieviestā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums, kuru lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

Nodokļa starpība var veidoties, ja gada laikā ienākumam tikusi piemērota zemākā IIN likme.

Gadījumos, kad ienākumi gadā bijuši mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādējādi rodas situācija, ka nodoklis nav samaksāts pilnā apmērā un veidojas nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.
 

Kurām iedzīvotāju grupām var veidoties pienākums piemaksāt nodokli?

Reklāma
Reklāma

Pienākums piemaksāt nodokli var rasties šādām iedzīvotāju grupām:

  • personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā, personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas);
  • personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (piemēram, papildus darba algai saņem arī autoratlīdzību vai pensiju);
  • personām, kuras ir mainījušas darba devēju.
     

Kā uzzināt, vai radusies piemaksa vai pārmaksa?

Personai ir jāpieslēdzas VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (EDS) ar saviem internetbankas datiem vai citu veidu autentifikācijas iespējām un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (GID). Iesniedzot GID, sistēma automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus gada laikā, proti, sistēma automātiski izrēķinās, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa.

Ja iedzīvotājs nebūs iesniedzis GID, taču viņam būs izveidojies maksājamais nodoklis, VID katru iedzīvotāju informēs, nosūtot vēstuli EDS kontā vai pa pastu uz personas deklarēto dzīves vietas adresi. Gada ienākumu deklarācijas neiesniegšana neatbrīvo no pienākuma samaksāt iztrūkstošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpību valsts budžetā.

 

Kā rīkoties, ja radies pienākums piemaksāt nodokli?

Nodokli var samaksāt noteiktajā termiņā vai arī lūgt maksājuma termiņa pagarinājumu.

Ja vēlies veikt maksājumu:

Veic maksājumu norādītajā apjomā sava EDS profila sadaļā “Maksājumi”, izmantojot internetbanku.
VAI

veic maksājumu jebkurā bankas filiālē.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā
Nosaukums: Vienotais nodokļu konts
Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22
Konta numurs: LV33TREL1060000300000

Ja vēlies lūgt maksājuma pagarinājumu:

 

Ja maksājumu nevarat veikt uzreiz, VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” nosūtiet elektronisku iesniegumu, lūdzot termiņa pagarinājumu.

 

Ko darīt, lai nebūtu jāpiemaksā nodoklis?

Ja ienākumi ir mainīgi, izmantojot savu EDS kontu, jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:

1) pieslēdzies savam EDS kontam;

2) atver algas nodokļa grāmatiņu;

3) atkarībā no situācijas atzīmē tajā “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”  vai “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.
Nenorādi savā algas nodokļu grāmatiņā nevienu ienākumu gūšanas vietu, bet iesniedz gada ienākumu deklarāciju un tādejādi atgūsti pārmaksāto ienākumu nodokli;
Rakstiski vienojies ar savu darba devēju, ka algai tiks piemērots tik liels prognozētais neapliekamais minimums kādu pats vēlies. Tomēr, ņem vērā - tas nedrīkst būt lielāks par Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimumu.

Saistītie raksti