Bērns saslimis. Vai slimības lapu var ņemt jebkurš strādājošs tuvinieks, lai viņu pieskatītu?

Tikko izveseļojies bērns jau atkal klepo un šņaukājas – realitāte, ar kuru jātiek galā daudziem vecākiem. Arī strādājošiem. Vai slimības lapu var paņemt kāds cits darba attiecībās esošs tuvinieks, kam vecāki uztic mazā sirdzēja pieskatīšanu?
Likums paredz, ka darbnespējas lapu B var izsniegt tam cilvēkam, kurš faktiski kopj slimo bērnu.

FOTO: Shutterstock.com

Likums paredz, ka darbnespējas lapu B var izsniegt tam cilvēkam, kurš faktiski kopj slimo bērnu.

Kā mēdz teikt, parasti nostrādā Mērfija likums – tiklīdz darbā paredzēta kāda svarīga tikšanās, sanāksme vai iecerēts kas cits ne gluži ikdienišķs, tā bērns atkal slims. Turklāt uz slimības lapām jau arī visu laiku nedzīvosi. Labi tiem, kam talkā nāk bērna vecvecāki, taču ko darīt, ja tādu palīgu nav? Vai var paņemt slimības lapu un pieskatīt sirdzēju, piemēram, mammas brālis vai bērna krustvecāki u.c.? 

Izrādās, var gan. Lūk, ko saka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Lilita Veidemane: “Ja kāda objektīva iemesla dēļ slimo bērnu nevar kopt viņa vecāki, 

ārsts darbnespējas lapu B slima bērna kopšanai var izsniegt arī vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai, vecāka laulātajam vai citai personai, kura faktiski kopj slimo bērnu, ja tam ir pamatots iemesls. 

Arī šīm personām, ja tās ir nodarbinātas (ir darba ņēmēji vai pašnodarbināti), ir tiesības saņemt slimības pabalstu.”

Reklāma
Reklāma

Speciāliste norāda, ka saskaņā ar MK 03.04.2001. noteikumu Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” 7.1 punktu, kas nosaka, ja persona nevar ierasties darbā un gūt ienākumus sakarā ar slima bērna kopšanu, darbnespējas lapu B izsniedz vienam no bērna vecākiem vai tuvākajiem radiniekiem (vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai) vai vecāka laulātajam, ja slimu bērnu nevar kopt vecāki un bērna kopšanu viņi uzticējuši kādai no minētajām personām. Minēto informāciju norāda bērna medicīniskajā dokumentācijā.

Saistītie raksti