Programma “Latvijas skolas soma” turpināsies arī 2022. gadā

Arī turpmāk, pēc Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma, vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem, kas apgūst klātienes vispārējās un profesionālās, t. sk. speciālās izglītības programmas, pamata un vidējās izglītības posmā, būs nodrošināta iespēja regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, pieredzot vismaz vienu kultūras un mākslas norisi katrā mācību semestrī. Šo mērķu īstenošanai līdz 2024. gadam valsts budžetā programmai “Latvijas skolas soma” piešķirti 3,5 miljoni.

FOTO: Publicitātes foto

Programma “Latvijas skolas soma” sekmē kvalitatīva bērniem un jauniešiem domāta kultūras piedāvājuma attīstību un paver jaunas iespējas nozares attīstībai. Programmā iekļautās kultūras norises mudina meklēt jaunas darbības formas un rezultātus, sekmē nodarbinātību kultūras nozarē, jo īpaši pandēmijas apstākļos, un paplašina kultūras pieejamību reģionos.
 

Šobrīd programmā “Latvijas skolas soma” pieejams plašs jaunradītu digitālo kultūras norišu klāsts, tostarp digitālajai videi adaptētas jau esošas klātienes norises. Vienlaikus nemainīgas saglabājas kvalitātes prasības un atbilstība programmas saturam. Lai arī pēc Covid–19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanas skolēniem visā Latvijā atkal būs pieejamas klātienes norises kultūras institūcijās un izbraukuma norises skolās, ir skaidrs, ka saglabāsies arī pieprasījums pēc digitālajām norisēm, kas ērti iekļaujamas mācību procesā, ir lētākas un ļauj aizsniegt plašāku teritoriju un norišu klāstu. Kā atzīmē Aija Tūna: “Tā vietā, lai šausminātos par ilgo ekrānos un sociālajos tīklos pavadīto laiku, mums jāmudina un jāradina skolēni izvēlēties tajos kvalitatīvu saturu. Jau tagad varam teikt, ka jaunieši vairāk skatās Latvijas filmas, izrādes, izstādes un citus kultūras notikumus, par kuru eksistenci viņi agrāk pat nenojauta. Arī daudziem skolotājiem ievērojami paplašinājies priekšstats par kultūras norišu klāstu.”
 

Programma “Latvijas skolas soma” 2018. gadā sākās kā iniciatīva Latvijas valsts simtgades programmā, tāpēc tās mērķis bija radīt skolēniem iespēju iepazīt Latvijas valstiskuma attīstību, skaistumu un sasniegumus. Kopš 2020. gada tā ir nostabilizējusies kā kultūrizglītības programma, nodrošinot skolēniem iespēju regulāri iepazīt Latvijas mākslas un kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. 
 

Plašāk par programmu “Latvijas skolas soma”: 

https://lv100.lv/skolassoma/ 

Reklāma
Reklāma

https://www.facebook.com/latvijasskolassoma 

https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/