Pirmdien skolā atgriežas 1. un 2. klašu skolēni. Ministrija skaidro, kā notiks mācību process

No 8. februāra mācības klātienē atsākas 1. un 2. klašu skolēni. Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā tiešraides preses konferencē piedalījās ministre Ilga Šuplinska un Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kas informēja par tālāko mācību norisi.

FOTO: Shutterstock.com

Skolēnus uz skolu ieteikts nogādāt ar privāto auto, kājām vai ar skolēnu autobusu, kā pēdējo iespēju izvēloties sabiedrisko transportu, kurā ir augsts inficēšanās risks.

Tā kā epidemioloģiskā situācija valstī ir slikta, valdība lēma atļaut atgriezties skolās tikai pirmo divu klašu skolēniem. Vērojot situācijas izmaiņas tuvāko trīs nedēļu laikā, un saslimstībai nepieaugot, klātienes mācībās esošu skolēnu skaitu varētu paplašināt.  


Būtiskākās izmaiņas šobrīd attiecas uz iespēju saņemt individuālās klātienes konsultācijas.  Individuālas konsultācijas klātienē būs pieejamas visām klašu grupām vispārizglītojošās un profesionālās izglītības programmās. Priekšmetu skolotājiem iesaka rīkot ne vairāk kā 10 konsultācijas nedēļā, bet atbalsta personāls var rīkot neierobežotu skaitu konsultāciju, skatoties, ja bērnam trūkst atbalsta, viņš nespēj pienācīgi mācīties attālināti.  Šuplinska uzsvēra, ka visiem bērniem konsultācijas nodrošināt nevarēs, jo tas nav iespējams, tāpēc primāri šādas klātienes konsultācijas būs paredzētas obligātā mācību satura apgūšanai  skolēniem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, kuriem ir grūtības mācībās, ir ierobežotas tehniskās iespējams attālinātajā mācību procesā, ir nepieciešams psiholoģisks atbalsts. Arī 12. klašu skolēniem vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības skolās, kuriem 2021. gada pavasarī jākārto valsts pārbaudes darbs.  

 

Uz skolu – ar maskām

Kā jau bija lemts iepriekš, skolēni skolā drīkstēs uzturēties tikai ar sejas maskām. Gadījumos, kad bērns sejas masku būs aizmirsis mājās, to izsniegs skola un bērns piedalīsies mācību procesā. “Ja iemesls ir cits, piemēram, vecāki nevēlas, lai bērns šo masku nēsā, tad jāņem vērā, ka bērns bez maskas izglītības procesā ar citiem bērniem piedalīties nedrīkst. Bērnam nodrošina atsevišķu telpu, skola sazinās ar vecākiem un vienojas vai nu izglītošanos ģimenē vai bērns tomēr velk masku un mācās kopā ar citiem bērniem,” skaidroja Inita Juhneviča.  

 

 

Izvēle – mājmācība

Vecāki ir tiesības izvēlēties, vai bērns mācās skolā vai pāriet uz mājmācību. Uz ārkārtas situācijas laiku ir vienkāršota pieteikšanās mājmācībai. Šajā gadījumā atbildība par bērna izglītību ir pašu vecāku ziņā, uzsvēra Juhneviča.  

Reklāma
Reklāma

 

Lasi arī: Negribu, ka bērns mācās maskā! Risinājums – mājmācība

 

Skolā netiek plānotas interešu izglītības nodarbības un pagarinātās grupas, jo tajās nav iespējams nodrošināt “burbuli” ar vienas klases skolēniem.  

Skolām ir ieteikts samazināt stundu skaitu, kurās masku lietošana ir apgrūtināta. Proti, sporta nodarbības un mūzika. I. Šuplinska aicināja izvērtēt, kā veidot stundu norisi, lai katrā mācību stundā būtu 5 – 10 minūšu ilgas kustību aktivitātes, vai arī izmantot ārtelpas, kur varētu gan dziedāt, gan sportot.  

 

IZM pavēstīja arī to, ka tiek atcelti 9. klases eksāmeni, kurus aizvietots ar monitoringa jeb diagnosticējošiem darbiem.