Izmaiņas laulību reģistrāciju kārtībā dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 30. oktobra

Laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās gan iekštelpās, gan ārtelpās ir iespējama, piedaloties ne vairāk kā desmit personām, ieskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas un garīdzniekus, informē Tieslietu ministrija.

Kāzu dalībniekiem iekštelpās jālieto maskas

FOTO: Shutterstock.com

Kāzu dalībniekiem iekštelpās jālieto maskas

Epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredz, ka jebkādos privātos pasākumos, tajā skaitā kāzu svinību pasākumos, ir atļauts vienlaikus pulcēties ne vairāk kā desmit personām.

TM arī uzsver, ka joprojām spēkā ir prasība personām ievērot savstarpēju divu metru distanci, kā arī ievērot citus noteiktos sociālās un fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Ja laulības reģistrācija tiek veikta iekštelpās, tad apmeklētājiem un darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav atdalīti ar fizisku barjeru, jālieto medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās higiēnas vai auduma sejas maskas vai sejas vairogus.

TM norāda, ka pirms laulības reģistrācijas ir nepieciešams sazināties ar dzimtsarakstu nodaļu vai baznīcu par tās iespējām nodrošināt visus nepieciešamos drošības pasākumus.

Reklāma
Reklāma