PTAC brīdina visus ceļot gribētājus par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina patērētājus iegādāties ceļojumus tikai pie licencētiem un reģistrētiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, norādīja PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

FOTO: Shutterstock.com

Iegādājoties ceļojumu no nelicencēta tūrisma pakalpojumu sniedzēja, pastāv risks, ka tūrisma operatora likviditātes problēmu gadījumā nenotiks ceļojumi, netiks nodrošināta iemaksātās naudas summas atmaksas par nenotikušajiem ceļojumiem.

Viņa pauda, ka arī starp tūrisma pakalpojuma sniedzējiem ir negodīgi komersanti, kuri darbojas bez licences, tādējādi radot riskus ceļotājiem. 

PTAC minēja, ka, iegādājoties ceļojumu no nelicencēta tūrisma pakalpojumu sniedzēja, pastāv risks, ka tūrisma operatora likviditātes problēmu gadījumā nenotiks ceļojumi, netiks nodrošināta iemaksātās naudas summas atmaksas par nenotikušajiem ceļojumiem, kā arī vajadzības gadījumā netiks nodrošināta ceļotāju repatriācija.

Piemēram, šogad 2.martā PTAC pieņēma lēmumu, ar kuru uzņēmumam SIA "Adventures World" tika uzlikts pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kuras laikā uzņēmums bez speciālās atļaujas jeb licences, tostarp interneta vietnēs "piedzivojumi.lv" un "piedzivojumi.com" piedāvāja pārdošanai vai pārdeva kompleksos tūrisma pakalpojumus, kas nav nodrošināti. Vienlaikus uzņēmumam tika noteikta soda nauda 10 000 eiro apmērā.

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, PTAC aicina patērētājus pirms ceļojuma iegādes iepazīties ar informāciju PTAC datubāzē, salīdzināt dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus.

"Adventures World" organizēja un sniedza kompleksus tūrisma pakalpojumus (ceļojumus), lai gan nebija nodrošinājis Tūrisma likumā noteikto nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju) saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ, nebija saņēmis speciālo atļauju (licenci) tūrisma operatora pakalpojuma sniegšanai un reģistrējies PTAC datubāzē.

PTAC atzīmēja, ka kompānijas darbība radīja maldinošu iespaidu, ka tā likumīgi drīkst sniegt tūrisma operatora pakalpojumus, kā arī patērētāji, kuri iegādājās ceļojumus, tika pakļauti riskam, ka netiktu nodrošināta ceļotāju ieguldīto līdzekļu atmaksāšana, ja uzņēmums nespētu pildīt savas saistības.

Savukārt 12.jūnijā PTAC pieņēma lēmumu ar kuru SIA "Palm Tours" uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, bez speciālās atļaujas jebkādā veidā, tostarp interneta vietnē "palmtours.lv" piedāvāt pārdošanai vai pārdodot kompleksos tūrisma pakalpojumus.

Reklāma
Reklāma

Kompānija bija PTAC iesniegusi iesniegumu tūrisma aģenta, tūrisma operatora licencēšanai un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrācijai datubāzē, taču PTAC konstatēja "Palm Tours" neatbilstību normatīvu prasībām, par ko uzņēmums tika vairākkārt informēts. Kompānija nesniedza PTAC pieprasīto informāciju, tāpēc tika nolemts atteikt reģistrēt uzņēmumu tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē un neizsniegt licenci. 

Papildus minētajam PTAC bija saņemti tūrisma operatoru iesniegumi par "Palm Tours" darbību tūrisma jomā, piedāvājot un pārdodot kompleksos tūrisma pakalpojumus bez licences, un, iespējams, izsniedzot neesošus ceļojumu rezervācijas apstiprinājuma dokumentus. Vienlaikus iepriekš minētajos tūrisma operatoru iesniegumos minēts, ka uzņēmums nesadarbojas ar sadarbības partneriem - tūrisma operatoriem, tiem nesniedzot informāciju par ceļotājiem, par kuriem veiktas ceļojumu rezervācijas tūrisma operatoru rezervācijas sistēmās.

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, PTAC aicina patērētājus pirms ceļojuma iegādes iepazīties ar informāciju PTAC datubāzē, salīdzināt dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, pievērst uzmanību ne tikai cenai, bet arī tam, kādi pakalpojumi iekļauti piedāvājumā, kā arī iepazīties ar pirmslīguma informāciju un līguma noteikumiem.

Informācijas avots: Jauns.lv