Kādu atbalstu ēdināšanas jomā var saņemt ģimenes ārkārtas situācijas laikā dažādās Latvijas pašvaldībās

Latvijas Pašvaldību savienība ir veikusi pašvaldību aptauju par skolēnu ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā. Atbildes sniegušas 109 pašvaldības.

Pārtikas pakas Jelgavas daudzbērnu ģimeņu bērniem. Foto no FaceBook

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Pārtikas pakas Jelgavas daudzbērnu ģimeņu bērniem. Foto no FaceBook

Kopumā no aptaujātajām pašvaldībām skolēnu ēdināšanu (brīvpusdienas) nodrošina 106 pašvaldība. Savukārt 3 pašvaldības šobrīd vēl nav pieņēmušas lēmumu par ēdināšanas veidu. 
 

Ēdināšanas veidi
Pašvaldības skolēnu ēdināšanu (brīvpusdienas) nodrošina atšķirīgos veidos – pārtikas paku nodrošināšana un piegāde mājās vai tuvāk dzīvesvietai, taloni/kuponi vecākiem, karte vecākiem, naudas pārskaitīšana uz vecāka konta, dāvanu karte, siltu pusdienu piegāde mājās. Vai izsniegšana uz vietas skolā, zupas virtuves pieejamība, pabalsts ēdināšanai.

Atsevišķas pašvaldības izmanto vairākus skolēnu un bērnudārzu bērnu ēdināšanas veidus, kombinējot pārtikas paku un pabalstu u.c. Ir pašvaldības, kuras ēdina visus skolēnus, nevis tikai trūcīgus un maznodrošinātus vai daudzbērnu ģimeņu.

Pārtikas pakas kā skolēnu ēdināšanu nodrošina 61 pašvaldība no aptaujātajām. Kā ēdināšanas veidu – siltu pusdienu piegāde mājās – norādījušas 24 pašvaldības. Kopumā 11 pašvaldības norādījušas, ka nodrošina ēdināšanu talonu un kuponu veidā. Kā atbalsta veidu dāvanu kartes norādījušas 2 pašvaldības. 7 pašvaldības nodrošina naudas izmaksu vecākam pabalsta veidā (pārskaita uz kontu). Kartes kā norēķina veidu veikalos pārtikas iegādei nodrošina 3 pašvaldības.

 

AIZKRAUKLES novads - pirmo mēnesi izmaksājam naudu uz vecāku kontiem. Pēc tam taloni vai veikalu kartes.

ALŪSNES novads - Pārtikas pakas ne tikai maznodrošinātām ģimenēm un trūcīgām, bet katram Alūksnes novada skolēnam, kurš pašlaik mācās attālināti.

APES novads - Nodrošinām pusdienu izsniegšanu ģimenei tuvākās izglītības iestādes teritorijā, ievērojot fizisko distancēšanos un visus ārkārtas situācijai noteiktos ierobežojumus.

BURTNIEKU novads - pārtikas pakas, vēlāk – taloni.

CĒSU novads - Pārtikas komplekti 1-9.klašu audzēkņiem reizi divās nedēļās, pārtikas kartes PII audzēkņiem.

DAGDAS novads - tiek nodrošinātas pakas visiem skolēniem no 1.-9.klasei.

ENGURES novads - pārtikas pakas un naudas pabalsts.

GROBIŅAS novads - Piedāvājam trīs veidu risinājumus: bezmaksas pusdienas ik dienas, bezmaksas pārtikas paka reizi mēnesī. Tiem, kas neietilpst grupās, kam pienākas bezmaksas palīdzība, piedāvājam par samaksu (1,60 eiro porcija) piegādāt pusdienas.

GULBENES novads - pēc vienošanās starp sociālo darbinieku un ģimeni (individuāla pieeja).

JAUNJELGAVAS novads - tiek piešķirts krīzes pabalsts 30 EUR daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm.

JĒKABPILS - naudas izmaksa - kuponi, pārtikas pakas.

KOCĒNU novads - Pārtikas paka EUR 13.00 vērtībā  uz nedēļu vienam audzēknim. Pārtikas paka pienākas gan PII audzēkņu, gan pamatskolu audzēkņu no 1.-9.klasei ģimenēm, kurās ir Krīzes radīta apstākļu pasliktināšanās.

KRUSTPILS novads – taloni.

Reklāma
Reklāma

ĶEKAVAS novads - Pārtikas pakas. Ja būs valdības vai IZM atļauja, tad izmaksāsim arī naudu uz vecāku kontiem brīvpusdienu nodrošināšanai

LIEPĀJA - Dāvanu kartes veikalos.

LIMBAŽU novads - pirmsskolas vecuma bērniem brīvpusdienas nodrošinātas talonu veidā, pārējām vecuma grupām sagādātas pārtikas pakas.

LUDZAS novads - no 2020.gada 1. aprīļa līdz 31. maijam reizi mēnesī nodrošina pārtikas pakas, kuras vērtība ir 30 EUR, izsniegšanu trūcīgai, maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei Pārtikas paka tiek izsniegta katram bērnam ģimenē. Reizi mēnesī izmaksā kompensāciju pārtikas iegādei par katru bērnu EUR 1,50 (viens eiro 50 centi) apmērā dienā.

MADONAS novads -  pārtikas pakas veidā vai saņemot finansiālu pabalstu (naudas pārskaitījuma veidā uz bankas kontu). Atbalsta kopējā summa, ko saņems 1.-4. un 5.-12. klases izglītojamie ir 20 eiro mēnesī, savukārt, izglītojamajam pirmsskolā (ja ārkārtas situācijas laikā to neapmeklē) atbalsta kopējā summa ir 15 eiro mēnesī. Pārtikas pakas tiek nodrošinātas arī gadījumā, ja izglītojamais ir deklarēts Madonas novada teritorijā, bet mācās cita novada vai pilsētas izglītības iestādē. Tas pats attiecas uz gadījumu, ja izglītojamais mācās Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet ir deklarēts citā administratīvajā teritorijā, un apliecina, ka nesaņem šāda veida atbalstu citā pašvaldībā. Tādējādi, pašvaldības atbalstu saņem krietni vien plašāka mērķa grupa par IZM noteikto - maznodrošinātie, trūcīgie un daudzbērnu ģimenes.

PĀVILOSTAS novads – taloni.

RĒZEKNE – taloni.

RĪGA - SIA „MAXIMA Latvija” veikala norēķinu kartes tikai pārtikas produktu iegādei.

ROJAS novads – taloni.

RUCAVAS novads - naudas izmaksa (pašvaldības nauda).

SALAS novads - Ģimeņu saraksti iesniegti novadu veikalos, ģimene izvēlas vienu no tiem, lai iegādātos pārtikas produktus, ievērojot pabalsta summas apmēru.

SKRUNDAS novads - pārtikas pakas un kuponi pārtikas iegādei.

STRENČU novads – taloni.

TĒRVETES novads - Maksa pārtikas produktu iegādei (naudā)_no 23.03.-14.04 - 12 eiro katram bērnam. Šādu summu saņēma visi Tērvetes novada izglītības iestāžu izglītojamie no 5. gadu vecuma līdz 12. klasei., kā arī novadā deklarētie un faktiski dzīvojošie 1.-9. klašu izglītojamie un 10.-12. klašu izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm, kas mācās citu novadu skolās.

VENTSPILS - Pusdienas ar piegādi mājās, kā arī iespēja saņemt zupas virtuves pakalpojumu un pārtikas un saimniecības preču pakas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros.

VIESĪTES novads - Ēdināšanas izmaksas tiek ieskaitītas vienam no vecākiem kontā.

SALDUS novads - Attālināto mācību laikā katram novada skolēnam izmaksā vienreizēju pabalstu 15 eiro apmērā, Nogādā pusdienu porcijas maznodrošinātajām ģimenēm.
 

Informācija no Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapas

 

Saistītie raksti