Par skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu jāinteresējas savā pašvaldībā

Reaģējot uz lasītāju interesi, Mammamuntetiem.lv aptaujāja vairākas pašvaldības par to, kā tiks realizēta brīvpusdienu nodrošināšana. Secinām, ka pašvaldības izvēlas dažādus veidus, kā skolēniem nodrošināt bezmaksas pusdienas.

Pašvaldības izvēlas dažādus veidus, kā skolēniem nodrošināt bezmaksas pusdienas

FOTO: Shutterstock.com

Pašvaldības izvēlas dažādus veidus, kā skolēniem nodrošināt bezmaksas pusdienas

Kā jau ziņots, pagājušajā nedēļā valdība lēma par brīvpusdienu nodrošināšanu ārkārtējas situācijas laikā maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu 1.-4. klašu skolēniem. Valdība šim mērķim ir piešķīrusi līdzekļus, kas tiks novirzīti pašvaldībām.

Latvijas novadu pašvaldību pārstāvji norāda – par iespējām saņemt atbalstu nepieciešams interesēties konkrēti savā pašvaldībā. Sociālie dienesti meklē dažādus risinājumus, lai palīdzētu krīzē nonākušajām ģimenēm.

Latvijas novadu pašvaldību pārstāvji norāda – par iespējām saņemt atbalstu nepieciešams interesēties konkrēti savā pašvaldībā. Sociālie dienesti meklē dažādus risinājumus, lai palīdzētu krīzē nonākušajām ģimenēm.

Rīgas pašvaldība ir nolēmusi piešķirt mazumtirdzniecības veikala norēķinu kartes pārtikas produktu iegādei trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Ar speciāli izgatavotajām kartēm mērķa grupas bērnu vecāki varēs iegādāties pārtiku veikalos Maxima. Kartes plānots piegādāt vecākiem no nākamās nedēļas.  

Cēsu novadā ir nolemts par pārtikas paku apmaksu sociāli neaizsargāto un daudzbērnu ģimeņu pirmsskolas un 1.-9.klašu audzēkņiem. Atbalsu varēs saņemt Cēsu novadā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu pirmsskolas un 1.-9.klašu audzēkņi, kā arī bērni invalīdi un bērni ārpusģimenes aprūpē. Pārtikas komplektu izveidi nodrošinās skolu ēdināšanas uzņēmumi, un tos piegādās reizi divās nedēļās no 2020.gada 9. aprīļa par vērtību, kas atbilst mācību dienu skaitam konkrētajā mēnesī ārkārtējās situācijas laikā reizinātam ar spēkā esošo vienas dienas pusdienu vērtību.

Reklāma
Reklāma

Liepājas pilsēta jau no 25. marta ir pieņēmusi lēmumu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm brīvpusdienu vietā nodrošināt kartes pārtikas iegādei. Par periodu no lēmuma pieņemšanas līdz ārkārtējās situācijas termiņas, kas pagaidām tiek noteikts līdz 14. aprīlim, vecāki par katrs skolēnu no šīs mērķa grupas saņem karti 25 Eur vērtībā, par kuru var iegādāties pārtikas preces veikalu tīklā “TOP!”, aizliedzot iegādāties preces no konkrētām preču grupām, piemēram, alkoholu, ar tehnoloģijām saistītas preces u.tml. Vadītājas pienākumu izpildītāja Linda Markus-Narvila norādīja, ka ģimenēm, kas neiekļaujas esošajā atbalsta mērķa grupā, bet ir nonākušas grūtībās, ir iespēja vērsties pie sociālā dienesta ar lūgumu pēc palīdzības. Katrs gadījums var tikt izskatīts individuāli. Pašvaldība, sekojot līdzi notikumiem valstī, lems par atbalsta mērķa grupas paplašināšanu.
 

Smiltenes novadā pusdienas ar piegādi tiks nodrošinātas 1.-9. klašu skolēniem, kuriem dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā. Novada izglītības iestāžu vadītājam, aptaujājot vecākus, ir iespēja izvēlēties brīvpusdienu nodrošināšanas veidu – veikt svaigi pagatavotu brīvpusdienu piegādi izglītojamiem mājās katru darba dienu vai pārtikas paku piegādi vienu reizi nedēļā.

Stopiņu novadā ir lemts par laika periodu no 12. marta līdz 14. aprīlim piešķirt vienreizējo finansiālo pašvaldības atbalstu skolēnu ēdināšanai dažādu sociālo grupu skolēniem, kas tiks izmaksāts skolēnu vecākiem. No 14. aprīļa tiks nodrošināta pusdienu piegāde novadā deklarēto sociāli neaizsargāto grupu bērniem, neatkarīgi no izglītības iestādes, ko bērni apmeklē. Mērķa grupā iekļauti trūcīgo ģimeņu skolēni,  maznodrošinātu ģimeņu skolēni, audžuģimenēs ievietotie skolēni, aizbildnībā esošie skolēni, personas invaliditāti līdz 18 gadiem-skolēni, ar celiakiju slimi bērni – skolēni, personas pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – skolēni un daudzbērnu ģimeņu skolēniem.

Mārupes novadā tiks nodrošinātas pārtikas pakas 1.-9. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Pakas tiks veidotas viena mēneša periodam, lai samazinātu kontakta iespējas. Pārtikas pakas būs iespējams saņemt izglītības iestādēs.

Lasi arī, kā rīkoties, ja bērni deklarēti vienā pašvaldībā, bet apmeklē mācību iestādi citā, te.