Neizmantotās papildatvaļinājuma dienas par bērniem neuzkrājas

Labdien! Vēlos saņemt atbildi par papildatvaļinājumu par bērniem. Manam bērnam ir 3 gadi. Vēl ne reizi neesmu ņēmis papildatvaļinājumu. Cik dienas papildatvaļinājuma man pienākas? Paldies!

 

FOTO: Shutterstock.com

Darba likums neregulē precīzu papildatvaļinājuma izmantošanas kārtību, tikai nosaka minimālo papildatvaļinājuma apmēru atkarībā no bērnu skaita, vecuma un sociālā statusa, kā arī to, līdz kuram laikam tas izmantojams.

Darba likuma 151. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, piešķirams darba devēja apmaksāts papildatvaļinājums ne mazāk par vienu darba dienu.

Šādu atvaļinājumu piešķir par kārtējo gadu, un to izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

Praksē tas nozīmē, ka papildatvaļinājumu par bērnu/bērniem piešķir uz darbinieka iesnieguma pamata individuālā darba gada ietvaros līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

Šo papildatvaļinājumu darbinieks var prasīt pēc nepieciešamības un paša izvēles, tas nav obligāti jāpievieno kārtējam atvaļinājumam, ja vien Jūsu darbavietā nav noteikta īpaša papildatvaļinājumu izmantošanas kārtība.

Reklāma
Reklāma

Ja iepriekšējos darba gados papildatvaļinājums par bērnu nav izmantots, tad diemžēl tiesības uz to ir zaudētas. Papildatvaļinājumi neuzkrājas.

Izrietoši no iepriekš teiktā Jūs varat prasīt darba devējam piešķirt papildatvaļinājumu par bērnu par pēdējo darba gadu.