Topošo māmiņu pārbaudes laikā no darba atlaist nevar. Vienīgā iespēja - tiesa

Ja sieviete pārbaudes laikā uzzina par grūtniecību, viņu no darba atlaist nevar arī tad, ja darba devējs ar jauno darbinieci nav apmierināts. Ja patiešām ir traki, darba devējs var vērsties tiesā. Vairāk stāsta Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts Andris Alksnis.

Neviena no darba attiecībās iesaistītajām pusēm to laikā nevar viena otrai diktēt kādus noteikumus vai ierobežojumus, jo puses par veicamo darbu, pienākumiem, samaksu un vēl vairākām būtiskām lietām vienojās, noslēdzot darba līgumu.

FOTO: Shutterstock.com

Neviena no darba attiecībās iesaistītajām pusēm to laikā nevar viena otrai diktēt kādus noteikumus vai ierobežojumus, jo puses par veicamo darbu, pienākumiem, samaksu un vēl vairākām būtiskām lietām vienojās, noslēdzot darba līgumu.

Situācija

Sieviete sākusi strādāt par pārdevēju kādā pārtikas veikalā. Pēc mēneša nostrādāšanas, viņa divas nedēļas atrodas uz slimības lapas. Pēc atgriešanās darbā, darba devējs nolemj pārtraukt darba attiecības, jo vēl nav beidzies pārbaudes laiks un neapmierina darba ņēmēja attieksme. 

Iemesls darba devēja lēmumam - pārāk daudz noteikumu un ierobežojumu no darba ņēmēja puses. Viņa nevēlas pildīt konkrētus pienākumus, piemēram, strādāt nodaļā, kurā tiek pārdotas konditorejas preces, kā arī ir gatava strādāt tikai dienas pirmajā pusē, kaut veikalā ir maiņu grafiks. Papildus bijis incidents, kad rupji izturējusies pret kādu klientu.

Darba devējs faktu par sievietes grūtniecību uzzina brīdī, kad informē viņu par vēlmi pārtraukt darba attiecības. Sieviete informē darba devēju, ka plāno vērsties darba inspekcijā un viņa esot stāvoklī, atlaišana neesot iespējama. 

Vai patiešām tā ir? Un kādi ir iespējamie soļi, lai tomēr darba devējs likumīgā ceļā varētu pārtraukt darba attiecības ar šo sievieti? 

 

Reklāma
Reklāma

Atbild Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts Andris Alksnis:

"Neskatoties uz to, ka Darba likums  paredz, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš un darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu, attiecībā uz sievieti grūtnieci darba devējam ir jāņem vērā Darba likuma 109.pantā noteiktie ierobežojumi, kas nosaka, ka darba devējam ir aizliegts atlaist no darba grūtnieci.

Grūtnieci pārbaudes laikā nedrīkst atlaist arī tad, ja viņa informē darba devēju par grūtniecības faktu tikai pēc tam, kad darba devējs ir viņu informējis par nodomu izbeigt darba attiecības pārbaudes laikā.  

Neviena no darba attiecībās iesaistītajām pusēm to laikā nevar viena otrai diktēt kādus noteikumus vai ierobežojumus, jo puses par veicamo darbu, pienākumiem, samaksu un vēl vairākām būtiskām lietām vienojās, noslēdzot darba līgumu. Līdz ar to darbinieks var prasīt no darba devēja tikai to noteikumu izpildi, ko paredz normatīvie akti vai darba līgums, nevis sākt diktēt darba devējam iepriekš neatrunātas prasības.

Ja darba devējam neizdodas vienoties ar darba ņēmēju par darba līgumā noteikto uzdevumu veikšanu vai arī neizdodas panākt abpusēju vienošanos par darba līguma laušanu, šādā situācijā darba devējam vienīgā iespēja ir vērsties tiesā."