Latvijas pašvaldību sociālais atbalsts ģimenēm

Dzīvojot vienā valstī, bet dažādās pašvaldībās, ģimenes ar bērniem saņem ļoti atšķirīgu atbastu no vietājām pašvaldībām.

FOTO: Shutterstock.com

Atbalsts ne vienmēr nozīmē noteiktas naudas summas izmaksa. Atlaides par pulciņiem, bezmaksas psihologs vai aktīva dažādu paaudžu sadarbība arī ir atbasta formas, kas ir izmantojamas ģimeņu labsajūtas un drošības stiprināšanai.

Aicinām ielūkoties, kādus sociālos pabalstus un atbalsta pasākumus piedāvā 111 Latvijas pašvaldības. 
 

Ar visiem pakalpojumiem var iepazīsties šajā tabulā. Informācija apkopota, pamatojoties uz pašvaldību atsūtītajiem datiem.

Ja tabulā iekļautā informācija nav precīza vai arī ir jāpapildina, lūdzam rakstīt uz epasta adresi redakcija@mammam.lv

 

Atbalsta sistēmas:

T
iešs finansiāls atbalsts:

 • Bērna piedzimšanas gadījumā finansiāls atbalsts līdz pat minimālās algas apmēram, kā tas ir Kandavas novadā.
 • Finansējuma piešķiršana jaundzimušā apģērba iegādei. Piemēram, Iecavā šiem mērķiem piešķir 70 eiro katram jaundzimušajam. 
 • Medicīniskajiem pakalpojumiem, zālēm, briļļu iegādei
 • Ārkārtas situācijās
 • Mājokļa pabalsts, pabalsts malkas iegādei
 • Mācību piederumu iegādei
 • Pabalsts pamatskolas, vidusskolas izlaidumā
 • Pabalsts Ziemassvētkos
 • Atbalsts braucienam uz skolu ārpus novada
 • Atbalsts grūtniecei medicīnisko izdevumu segšanai.


Atbalsts atlaižu formā :

 • Līdz 70% NĪN atlaides
 • 50% atlaides ēdināšanai bērnudārzā
 • Līdzfinansējums auklīšu pakalpojumiem
 • Atlaide veļas mazgāšanas, žāvēšanas un dušas pakalpojumiem
 • 50% atlaides sporta nodarbībām

 

Reklāma
Reklāma

Atbalsts pakalpojumu formā

 • Līdzfinansējums bērnudārzam/skolai
 • Brīvpusdienas
 • Bezmaksas psihologa konsultācijas
 • Grupu nodarbības vecākiem
 • Ergoterapeita, fizioterapeita, logopēda pakalpojumi
 • Montesori pedagoga pakalpojumi
 • Futbols, basketbols, volejbols, teikvando, vieglatlētika, peldēšana
 • Svētku, sporta dienu, u.tml. organizēšana
 • Ziemassvētku dāvaniņas un pasākumi
 • Bezmaksas pulciņi/nodarbības
 • Bezmaksas nometnes
 • Dušas pakalpojums 2 reizes mēnesī, pirts


Starppaaudžu solidaritāte

 • Zeķīsu adīšana jaundzimšajiem
 • Atbalsts malkas sagādāšanā
 • Kopīgi tējas vakari
 • Kopīgas telpas pasākumiem
 • Zināšanu apmaiņa (ēst gatavošana vs. datorprasmes)