Vasarā strādājošo skolēnu vecākiem saglabās INN atvieglojumus

Sākot ar 2015.gadu, kad skolēni iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā, vecākiem tiks saglabātas tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu.

No nākamā gada skolēnu vecākiem saglabās nodokļu atvieglojumus laikā, kad viņu bērni vasarā nolēmuši pastrādāt.

FOTO: Agnis Šmits

No nākamā gada skolēnu vecākiem saglabās nodokļu atvieglojumus laikā, kad viņu bērni vasarā nolēmuši pastrādāt.

 

To paredz šodien valdībā izskatītais Labklājības ministrijas (LM) sagatavotais informatīvais ziņojums Par nepieciešamajām izmaiņām likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” saistībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu.

 

Valdība arī atbalstīja LM iniciatīvu no 2015. līdz 2017.gadam neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli NVA kvalificētās stipendijas un atlīdzības, ko izmaksā bezdarbniekam aktīvo nodarbinātības pasākumu laikā.

 

Reklāma
Reklāma

Stipendijas un atlīdzības no 2015. līdz 2017.gadam neapliks ar nodokli, lai nepasliktinātu situāciju bezdarbniekiem (īpaši jauniešiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem), jo iedzīvotāja ienākuma nodokļa piemērošanas gadījumā būtu nepieciešams palielināt stipendijas un atlīdzības apmēru. Tas katru gadu samazinātu 2 167 bezdarbniekiem iespēju piedalīties NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

 

LM uzsver, ka bezdarbniekiem aktīvo nodarbinātības pasākumu dalības laikā NVA stipendijas vai atlīdzības izmaksā, lai kompensētu dalības laikā radušos izdevumus (ceļa izdevumi, ēšanas izdevumi, mācību materiālu iegāde utt.).