Inspekcija: Pērn vairāki mediķi izvēlējušies nepareizu dzemdību vadīšanas taktiku

Pagājušajā gadā Veselības inspekcija (VI) par ginekoloģiju un dzemdniecību veikusi 13 ekspertīzes, tajās pretenzijas apstiprinājās četros gadījumos. Atsevišķās ekspertīzēs tika konstatēti pārkāpumi ārstniecības personu darbā, izvēloties konkrētajai situācijai neatbilstošu dzemdību vadīšanas taktiku, portāls mammamuntetiem.lv uzzināja VI.

Foto iesūtīja Daniela Āboliņa.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtīja Daniela Āboliņa.

 

 

Šajās ekspertīzēs par ginekoloģiju un dzemdniecību bija jākonstatē virspusēja saskarsme ārsta un pacientes vai pacientes tuvinieku starpā. Grūtnieces neuzskata par nozīmīgu un neinformē ārstniecības personas par kaitīgiem ieradumiem, bērnībā pārslimotām saslimšanām, hroniskām saslimšanām vai lietotiem medikamentiem. Secināts, ka ārstiem un vecmātēm lielāka uzmanība jāpievērš sievietes sagatavošanai grūtniecībai un dzemdībām. Sievietēm vairāk jāsniedz skaidrojumi un jāizglīto par grūtniecības norisi, partnera veselības ietekmi uz augli, kā arī kaitīgo ieradumu nelabvēlīgo ietekmi uz grūtniecības norisi un īpaši uz gaidāmā bērna veselību.

 

Kopumā pagājušā gadā VI par veselības aprūpes kvalitāti, darbspēju ekspertīzi un veselības aprūpē sniegto atzinumu pamatotību tika reģistrēti 1040 iedzīvotāju iesniegumi. 2012.gadā tika izskatīti 993 gadījumi (veiktas 395 pārbaudes un 598 ekspertīzes). 193 ekspertīzēs un pārbaudēs iedzīvotāju iesniegumos minētās pretenzijas apstiprinājās vai ekspertīzes laikā tika konstatēti pārkāpumi, kas pagarināja ārstēšanas procesu vai darbnespēju, vai arī pacientam radās komplikācijas.

Reklāma
Reklāma

 

Par ekspertīžu un pārbaužu laikā konstatēto vispirms tika informēta ārstniecības iestāžu vadība, uzdodot novērst konstatētās nepilnības, kas galvenokārt saistās ar normatīvo aktu normu pārkāpumiem. Pārbaudēs un ekspertīzēs iesaistītām ārstniecības personām tika izskaidrota pārkāpuma būtība un cēloņi. Saistībā ar ekspertīzēs konstatētiem pārkāpumiem tiek sāktas arī administratīvās lietvedības, un to rezultātā pagājušā gadā tika pieņemti lēmumi par naudas sodu piemērošanu 219 ārstniecības personām 16 590 Ls apmērā.

 

Iesniegumi tika saņemti par dažādām veselības aprūpes jomām, kā arī par darbnespējas lapu izsniegšanu, problēmām ārsta un pacienta saskarsmē vai ārsta darba ētiku, informē VI.