Šķiršanās un rakstveida vienošanās pie notāra. Laulības šķiršanas vienošanās paraugs

Jautājums: Esmu daudzbērnu mamma, un ar vīru esam nolēmuši šķirties. Esmu no viņa piedzīvojusi fizisku vardarbību, viņš aizraujas arī ar azartspēlēm. Tagad kārtoju šķiršanos pie notāra; diemžēl izdevumi būs ap 100 eur un notāre saka, ka vienu iesniegumu varu uzrakstīt pati. Iesniegums, kuru esi pati varot rakstīt, ir vienošanās par to, ka visi bērni paliek audzināšanā pie manis un ka viņš katru mēnesi maksā alimentus noteiktā apmērā. Kā šāds iesniegums būtu jāformē un kur varētu apskatīt līguma paraugu?

FOTO: Shutterstock.com

Atbild zvērinātu advokātu biroja "INTELLEXI" partnere, advokāte Jevgenija Tverjanoviča-Bore 

Zvērināts notārs uzsāk laulības šķiršanas lietu uz abu laulāto kopīga iesnieguma par laulības šķiršanu pamata. Iesniegums par laulības šķiršanu rakstāms notariālā akta formā.

Gadījumos, kad laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta, iesniegumam par laulības šķiršanu jāpievieno rakstveida vienošanās par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali.

Laulības šķiršanas vienošanās paraugs - lejupielādē šeit.

Lai vienošanās par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem pēc savas būtības būtu pielīdzināma tiesas spriedumam, proti, vienošanās nepildīšanas gadījumā būtu nododama piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, vienošanās jātaisa notariāla akta formā (Notariāta likuma 107.1panta pirmā daļa). Tas atbrīvos no atsevišķas prasības par uzturlīdzekļu piedziņu celšanas tiesā.

Savukārt, ja vienošanās par uzturlīdzekļiem nav noslēgta notariāla akta formā, būs jāceļ prasība tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu, kurus tiesa piedzīs tikai no prasības tiesā iesniegšanas dienas.

Gadījumos, kad vecāks nepilda notariālā akta formā sastādīto vienošanos, nemaksā uzturlīdzekļus vai maksā daļēji, nenodrošinot Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru (2016.gadā: 92,5 euro bērnam līdz 7 gadu vecumam un 111 euro bērnam no 7 līdz pilngadības sasniegšanai vai līdz vecumam, kad bērns pats sevi varēs apgādāt), uzturlīdzekļus iespējams pieprasīt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Pielikumā pievienots paraugs, kā varētu izskatīties vienošanās par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļiem bērniem, bērnu aizgādību un saskarsmes tiesību realizēšanas kārtību.

Latvijas Zvērinātu notāru saraksts un tālruņu numuri atrodami šeit: www.latvijasnotars.lv. 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas sniegto pakalpojumu saraksts pieejams šeit.
 

Reklāma
Reklāma