Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība lūdz palīdzību aptaujas aizpildīšanā

Jau vairāk kā 20 gadus Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība savā paspārnē rūpējas par neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. Latvijā ir 600 – 700 ģimeņu, kurās aug neizārstējami slimi bērni.

FOTO: Shutterstock.com

Lai pilnveidotu šo sistēmu,  Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība lūdz vecāku palīdzību, aizpildot anketu līdz 22. oktobrim. 

https://www.visidati.lv/aptauja/1610656492/ 

Atbildes ļaus labāk saprast,  kā tiek uztverts Bērnu paliatīvās aprūpes zīmols, kāda ir sabiedrības informētība par paliatīvo aprūpi, saskatīt attīstības iespējas, novērtēt padarīto un novērtēt sabiedrības vērtības un izprast, kādas eksistenciālās tēmas sabiedrībai ir aktuālas.

Lielais mērķis – iecere uzbūvēt bērnu paliatīvās aprūpes centru “Sapņu tilti” 

Pēdējo gadu laikā Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība aktīvi strādā, lai iecere par bērnu paliatīvās aprūpes centra “Sapņu tilti” tapšanu īstenotos, kurā būtu:
        ◦ īslaicīgas uzturēšanās iespējas bērniem, kam nepieciešama paliatīvā aprūpe;
        ◦ atelpas brīdi ģimenēm;
        ◦ dienas centra pakalpojumus bērnu paliatīvās aprūpes klientiem;
        ◦ speciālistu konsultācijas un nodarbības gan grupās, gan individuāli bērniem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī atbalsta grupas ne vien bērna dzīves laikā, bet arī pēc bērna nāves divu gadu sērošanas periodā;
        ◦ hospisa funkcijas paredz iespēju dzīves pēdējās dienas pavadīt kopā ar ģimeni maksimāli mājas apstākļiem pietuvinātā vidē; 
        ◦ centra pakalpojumi palīdzēs nodrošināt pienācīgu dzīves kvalitāti neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenēm, vienlaikus nodrošinot vecākiem iespēju atgriezties darba tirgū, kā arī izvēlēties par labu bērna dzīvošanai mājās, nevis ilgstošas aprūpes iestādēs. 

“Mēs esam pateicīgi ikvienam, kuru uzrunājusi mūsu iecere uzbūvēt bērnu paliatīvās aprūpes centru, kas dotu iespēju nodrošināt ģimenes ar tik ļoti nepieciešamo dienas centru, atelpas brīdi un attīstīt pakalpojumu tuvā nākotnē. Lielu atbalstu mums snieguši Latvijā pazīstami cilvēki – gan piesaistot ziedojumus, gan paužot savu atbalstu, viedokli, ik dienas saņemam atbalstu arī no Latvijas iedzīvotājiem, esam pateicīgi starptautiskam atbalstam. Aiz katra atbalsta stāv liela cilvēkmīlestība un iestāšanās par šiem bērniem, viņu tuviniekiem. Liels atbalsts un darbs vēl nepieciešams, lai iecere  par bērnu paliatīvās aprūpes centru īstenotos,” stāsta Bērnu paliatīvās aprūpes valdes priekšsēdētāja Anda Jansone.