Kā sagatavoties darba intervijai PLUS idejas atbildēm uz neērtajiem jautājumiem

Par lietām, kam pievērts uzmanību, gatavojoties darba intervijai, stāsta Inese Pabērza, komunikācijas eksperte un apmācību vadītāja.
Kad domā vai runā par savām stiprajām pusēm un sasniegumiem, noteikti apdomā kā piemēru situācijas, kad šīs īpašības, talanti, prasmes sasniegumi ir izmantoti, attīstījušies, lai nesanāk tā, ka esi sagatavojis īpašību uzskaitījumu pēc sludinājuma, tomēr nevari to ilustrēt ar reālu piemēru.

FOTO: Shutterstock.com

Kad domā vai runā par savām stiprajām pusēm un sasniegumiem, noteikti apdomā kā piemēru situācijas, kad šīs īpašības, talanti, prasmes sasniegumi ir izmantoti, attīstījušies, lai nesanāk tā, ka esi sagatavojis īpašību uzskaitījumu pēc sludinājuma, tomēr nevari to ilustrēt ar reālu piemēru.

Darba intervija ir nozīmīgs personāla atlases posms. Lai tā būtu pēc iespējas veiksmīgāka, neatkarīgi no tā, vai saruna notiek attālināti vai klātienē, ieteicams atvēlēt laiku un sagatavoties šim procesam gan psiholoģiski, gan praktiski. Lai spētu koncentrēties šai pirmreizējai sarunai, kā arī atstāt pārliecinošu iespaidu, iesaku savākt iespējami vairāk informācijas par organizāciju, kur pretendē strādāt, kā arī praktiski sagatavot sevi intervijas jautājumiem.

 

 1. Veic sociālo tīklu “sanitāro tīrīšanu” jeb pārskati, vai informācija, foto, saturs tajos ir aktuāls, saskan ar Tevi šodien un tagad!
  Vai tas atbilst tam iespaidam, ko Tu esi centies radīt par sevi pieteikumā un biogrāfijas aprakstā. Ja nepieciešams, veic uzlabojumus: nomaini foto, aktualizē biogrāfijas vai aprakstu sadaļas. Sociālie tīkli ir kļuvuši par neatņemamu posmu ikviena personīgās reputācijas novērtēšanā un personāla atlasē, tāpēc to saturam ir vērts pievērst uzmanību, jau gatavojoties iesniegt pieteikumu uz kādu vakanci.
 2. Sagatavo pašprezentāciju jeb “lifta runu”!
  Darba intervijas visbiežāk sākas ar atvērto jautājumu – pamudinājumu: “Lūdzu, pastāstiet par sevi!”. No vienas puses šķiet, kas gan var būt vienkāršāks, kā pastāstīt par sevi?! Taču šis jautājums ir viens no grūtākajiem. Efektīva metode, lai profesionāli atbildētu, ir sagatavota pašprezentācija jeb “lifta runa”. Tas ir 30–90 sekunžu koncentrēts stāstījums par to, kas Tu esi, kāda ir Tava pieredze un nozīmīgākie sasniegumi, kompetences un stiprās puses. “Lifta runā” jātbild uz šādiem jautājumiem: Kas Tu esi? Ko Tu dari vispār? Ko Tu dari izcili? Kā Tavs “izcili”var noderēt organizācijai, kur Tu vēlies strādāt? Sagatavot trāpīgu, kodolīgu pašprezentāciju nav viegli, un tas prasa ieguldījumu laikā un motivācijā. Ar ko sākt? Sāc ar garāku stāstu par sevi, tad “izravē” visus liekos vārdus, tad sāc īsināt tekstu, lai tas iekļautos 3–5 teikumu robežās. Iesaisti “lifta runas” testēšanā savus tuviniekus vai draugus. Izmanto taimeri, lai pārliecinātos, vai teksts nav pārlieku garš un atbilst rekomendētajam. Ja vienreiz izveidosi prasmīgu pašprezentāciju, tā Tev turpmāk noderēs, iepazīstoties, sasveicinoties, uzstājoties vai tml.
 3. Pārdomā atbildes uz “neērtajiem jautājumiem”!
  Daļa jautājumu, uz kuriem nāksies atbildēt potenciālajam darba devējam vai viņa pārstāvjiem, Tu vari paredzēt. Tāpēc ir vērts apdomāt atbildes jau iepriekš, īpaši uz tā sauktajiem “neērtajiem jautājumiem”. Galvenais ir saprast, ka darba intervijas nolūks nav Tevi pazemot, bet iepazīt Tevi tuvāk, lai pārliecinātos, vai Tu spēsi paveikt konkrētos pienākumus un vai iekļausies kolektīvā.

 

Darba devējs novērtēs, ka paudīsi konkrētu iemeslu, kāpēc vēlies strādāt konkrētajā uzņēmumā.

Reklāma
Reklāma

 

TOP darba devēju “neērtie” jautājumi un iespējamās atbildes uz tiem

 1. Kāpēc vēlaties mainīt darbu vai pametāt iepriekšējo darba vietu?
  Visticamāk, ka atbilde uz šo jautājumu Tev jau ir uz mēles. Tomēr aicinu to rūpīgi pārdomāt. Potenciālajam darba devējam noteikti nevajadzētu atklāt kādas negatīvas iepriekšējā darba devēja īpašības vai situācijas. Ja iemesls ir neizmaksāta atlīdzība, tad tieši tik tieši un bez emocijām šis iemesls jāpasniedz. Savukārt, ja iemesls ir kādas nesaskaņas, tad rūpīgi pārdomā, kā pasniegt šo informāciju tā, lai cilvēki, kas iztaujā Tevi, spētu patiešām korekti izprast situāciju, nevis uztvert, ka konflikts ir Tava vaina. Labāk ir minēt patiesus, bet maksimāli neitrālus apstākļus, piemēram, izaugsmes iespēju trūkums, vēlmi iegūt jaunu pieredzi, jaunu izaicinājumus, nekautrējies atzīmēt augstāku atlīdzību. Darba devējs novērtēs, ka paudīsi konkrētu iemeslu, kāpēc vēlies strādāt konkrētajā uzņēmumā.
 2. Kādas ir Tavas labākās vai sliktākās īpašības, lielākie sasniegumi un neveiksmes?
  Standarta darba intervijā neiztikt pret polarizētajiem jautājumiem. Atbildot uz šiem jautājumiem, ir svarīgi, stāstot par vieniem svaru kausiem, neaizmirst tomēr pieminēt otrus – izbalansēt informāciju. Tāpēc iepriekš būtu vērtīgi pārdomāt, kādas sava temperimenta un pieredzes šķautnes patiešām atklāt konkrētajās pārrunās. Pārskati darba sludinājumu un atbildēs ietver tās īpašības, prasmes, veiksmes stāstus, kas saistās ar organizācijas vēlmēm un vajadzībām. Savukārt pie neveiksmēm un negatīvajām īpašībām uzskaiti tās, kas saskaņā ar izvirzītajām prasībām nekaitēs Tev paveikt uzticēto.
  Kad domā vai runā par savām stiprajām pusēm un sasniegumiem, noteikti apdomā kā piemēru situācijas, kad šīs īpašības, talanti, prasmes sasniegumi ir izmantoti, attīstījušies, lai nesanāk tā, ka esi sagatavojis īpašību uzskaitījumu pēc sludinājuma, tomēr nevari to ilustrēt ar reālu piemēru. Ņemot vērā, ka intervijas laiks ir ierobežots, tad, jo vairāk izmantosi reālu situāciju, jo vairāk radīsi intervētājos pārliecību un sasaisti ar praktisko darbošanos. Turklāt piemēri un situācijas allaž palīdz noturēt sarunas tonusu un padara to dzīvīgāku.
 3. Kāpēc tieši Tu esi piemērots šim darbam; kāpēc mums izvēlēties tieši Tevi?
  Šis ir jautājums, kur noteikti noderēs tas, ja atradīsi laiku un mazliet vairāk painteresēsies par organizāciju, kur pretendē strādāt. Atbildot uz šo jautājumu, noteikti ņem vērā gan darba sludinājumā minētās prasības, akcentējot, ka Tev tieši tās piemīt.Liec lietā argumentus, ka tieši Tava unikālā pieredze, vērtības, redzējums ir tas, kas šai konkrētajai organizācijai ir visvairāk nepieciešams.
 4. Kāpēc ir bijis pārtraukums darba pieredzē jeb jautājumi par bezdarba vai bērna kopšanas periodu.
  Pauzes darba pieredzē var būt dažādu iemeslu dēļ, un potenciālajam darba devējam tas var radīt jautājumu: Tevi atlaida, Tu aizgāji, kāpēc? Šķiršanos no iepriekšējā darba devēja formāli biogrāfijas aprakstā var noslēpt, taču tā ir īstermiņa stratēģiju un nekorektas informācijas sniegšana ir risks. Labāk atzīt, ka izvēlējies aiziet, jo nesakrita vērtības vai nesakrita izpratne, vai juties paveicis visu, ko varēji izdarīt konkrētajā vietā, vai vēlējies paņemt radošo pauzi. Uz jautājumu, ko darīji šajā laikā, vari atbildēt, ka pilnveidoji sevi, apguvi jauns zināšanas, ceļoji, iespējams, ka brīvprātīgais darbs kādā projektā vai kādam palīdzot arī ir veids, kā vari prezentēt savu “kluso” periodu. 
  Kā atainot un pasniegt laiku, ko esi pavadījis kopā ar bērniem, īpaši, ja tas ir bijis ilgāk nekā viena bērna kopšanas atvaļinājums? Pirms doties darba meklējumos, šādā situācijā, es īpaši ieteiktu pārskatīt savu sociālo tīklu saturu, papildināt to ar profesionāla tipa saturu, kā arī atsvaidzināt zināšanas un līdz ar to arī CV saturu ar apmācībām, kursiem, kas var demonstrēt Tavu gatavību atgriezties darba tirgū aktuālā statusā. Šo pārtraukumu darba gaitās vari rakstot kā laiku, ko veltīji ģimenei un savai pilnveidošanai un nu esi pilns spara, iedvesmas, jaunu zināšanu, ko likt lietā. Īpaši jaunās māmiņas, kas vēlas atgriezties darbā pēc mazuļa piedzimšanas, baida potenciālā darba devēja attieksme pret maziem bērniem. Tieši jautājumi par ģimenes stāvokli, bērniem u.tml. darba intervijās tieši nedrīkst būt. Taču prasmīgi intervētāji sarunu mēdz aizvirzīt tādās sliedēs, lai iegūtu atbildes, apstiprinājumu arī šādiem jautājumiem (ja tas, protams, ir aktuāli). Iesaku darba intervijās akcentēt ģimeni kā vērtību, taču neakcentēt bērnu skaitu, vecumu u.tml., nesākt taisnoties vai lepoties. Ja esi nonācis šo jautājumu “slazdā”, tad vērs fokusu uz to, ka laiks ar bērniem Tevī ir attīstījis izcilu laika plānošanu, spēju paveikt īsā laikā vairākus pienākumus un skaidri izvērtēt un noteikt prioritātes.
 5. Vai un kā Jūs atrisinājāt sarežģītu situāciju vai konfliktu iepriekšējā darba vietā?
  Šāda tipa jautājumi un situāciju izspēles ļauj darba devējam izprast Tevi kā personību un pārliecināties par konkrētām prasmēm un īpašībām. Apdomā, kādu situāciju izmantosi, ilustrē savu lomu tajā un to, kā atradi kompromisu, sadarbojies, iesaistīji citus vai tml. un kā sekmīgi situācija rezultējās.

 

Autore: Inese Pabērza, komunikācijas eksperte, apmācību vadītāja