Ar bērnu pie ārsta, uz slimnīcu un nodot analīzes. Kādi dokumenti nepieciešami pavadošai personai

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir ieviesusi vairākas ļoti būtiskas prasības pieaugušajiem, kas kopā ar bērnu dotas veikt dažādas medicīniskas manipulācijas. Mamma Dace portālam Mammamuntetiem.lv stāsta, ka asins analīzes kopā ar dēlu devusies nodot divreiz, jo ar līdzi paņemto nosūtījumu un bērna personu apliecinošo dokumentu - dzimšanas apliecību, nebija pietiekami, lai Gulbja laboratorijā saņemtu ārsta nozīmētos pakalpojumus.

FOTO: Shutterstock.com

Par likumisko pārstāvju klātbūtni un dokumentiem, kas nepieciešami, ja pie ārsta dodas bērns ar vecmāmiņu vai viens, kā arī nepieciešamajiem dokumentiem, kuri jāņem līdzi, ejot ar bērnu uz procedūrām vai pieārsta kopā ar kādu no vecākiem, skaidro Veselības inspekcijas pārstāve Konstantija Reinfelde.

 

Nodot analīzes vai pie ārsta kopā ar mammu vai tēti
Saskaņā ar Pacientu tiesību likumu nepilngadīga pacienta, t.i. šī likuma izpratnē bērns līdz 14 gadu vecumam, ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu. Saskaņā ar Civillikuma 177.pantu, līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā, kas ietver bērna aprūpi, tajā skaitā, bērna veselības aprūpes nodrošināšanu.

Likuma 15.panta ceturtā daļa noteic, ka  persona, reģistrējoties ārstniecības iestādē vai saņemot ārstniecību, pēc ārstniecības personas pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu, izņemot gadījumu, kad pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņš sava veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu dokumentu. Pacients personu apliecinošu dokumentu uzrāda, tiklīdz tas ir iespējams.

 

Ja uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu ieradies pacients līdz 14 gadu vecumam, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta.

 

Tādejādi ierodoties ārstniecības iestādē (pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista ambulatori, stacionārā vai laboratorijā) likumiskā pārstāvja pienākums ir uzrādīt savu un nepilngadīgā pacienta personu apliecinošu dokumentu – dzimšanas apliecību, pasi vai personas apliecību. Personas, kas nav bērna likumiskie pārstāvji, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt nepilngadīgo pacientu (piemēram, notariāli apliecinātu pilnvaru).

Tas nozīmē, ka ar bērnu līdz 14 gadu vecumam apmeklējot ārstu vai dodoties uz laboratoriju, jāuzrāda bērna un vecāka dokumenti, kas dod iespēju pārliecināties, ka pavadošā persona ir bērna vecāks:

  •   bērna dzimšanas apliecība un vecāka pase vai ID vai
  •   bērna pase un vecāka pase ar ierakstu par bērnu, vai
  •   bērna ID un vecāka pase ar ierakstu par bērnu.


LR Personu apliecinošu dokumentu likums nosaka, ka personu apliecinoši dokumenti ir tikai personas apliecība (ID) vai pase.


Ja ir jāsniedz neatliekamā palīdzība
Situācijās, kad pacientam jāsniedz neatliekama medicīniskā palīdzība, personas identitātes pārbaude var tikt atlikta, informējot pacientu un viņa likumisko pārstāvi vai citu pavadošo personu par nepieciešamību sagādāt personu apliecinošus dokumentus uzrādīšanai pēc pacientam sniegtās neatliekamās medicīniskās palīdzības.

Reklāma
Reklāma


Jānoskaidro bērna, kas atrodas slimnīcā,  veselības stāvoklis
Bērnu slimnīcā šobrīd ir šāda kārtība – tuvinieki pa tālruni var noskaidrot tikai stacionēšanas faktu, lai vecāki zinātu, ka jāierodas slimnīcā, raksta portāls Jauns.lv

Bērnu slimnīcā šobrīd ir šāda kārtība – tuvinieki pa tālruni var noskaidrot tikai stacionēšanas faktu, lai vecāki zinātu, ka jāierodas slimnīcā.

Klientu apkalpošanas speciālists uzdos jautājumus par zvanītāja identitāti un sniegs atbildi, vai pacients atrodas vai neatrodas slimnīcā. Informācija par bērna veselības stāvokli netiek sniegta – to var uzzināt tikai bērna vecāki vai pilnvarotās personas, klātienē vēršoties slimnīcā un uzrādot personu apliecinošus dokumentus.
 

Bērns pie ārsta dodas viens
Ja bērns no 14 gadu vecuma ieradies uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu un nav paredzēti izmeklējumi un manipulācijas, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne nav obligāta.

Informāciju par pacienta līdz 18 gadu vecumam veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.) var saņemt tikai pacienta likumiskie pārstāvji, uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas pierāda viņa kā pacienta likumiskā pārstāvja statusu

Pacients no 14 gadu vecuma var pats saņemt informāciju par savu veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.), uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu.

 

Pie ārsta ar vecmāmiņu
Lai arī šāda likuma norma spēkā ir jau daudzu gadus, nebūs lieki atgādināt, ka likumīgie bērna pārstāvji ir tikai mamma un tētis. Ja pie ārsta bērnu ved vecvecāki vai kāds cits tuvinieks, tad ir nepieciešama notariāli apstiprināta vecāku izsniegta pilnvara. Bet šādas pilnvaras vecmāmiņai nav tiesību ne saņemt informāciju par bērna veselības stāvokli, ne izlemt ar ārstniecību saistītus jautājumus, ne arī vest bērnu pie ģimenes ārsta vai speciālista.

Pilnvarai ir jābūt notariāli apstiprinātai un ir jānorāda šāda informācija:

  •     kas pilnvaro;
  •     kuru personu pilnvaro;
  •     bērna personas dati, kura intereses pilnvarotā persona pārstāvēs;
  •     pilnvaru apjoms.


Ja, piemēram, veikt laboratoriskus izmeklējumus vai medicīniskas procedūras bērnu ved vecvecāks, tad līdzi ir jābūt šadai pilnvarai un pilnvarotās personas personu apliecinošam dokumentam.