Zīdainim sejā iepūš cigarešu dūmus. Kā tik galā ar cūcisku smēķētāju?

Laikā, kad sabiedrība tiek aktīvi izglītota par pasīvās smēķēšanas kaitīgumu, esam saņēmuši vēstuli ar lūgumu palīdzēt ar ieteikumu, kā rīkoties, ja kaimiņš apzināti iepūšu dūmus sejā zīdainītim? 

Smēķējot bērna klātbūtnē atbildība tiek piemērota pēc LAPK panta par fizisku un emocionālu  vardarbību pret bērnu.

FOTO: Shutterstock.com

Smēķējot bērna klātbūtnē atbildība tiek piemērota pēc LAPK panta par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu.

Kāda sieviete vēstulē mums raksta: "Pēcpusdienā izlēmu izbraukt svaigā gaisā ar savu 3 mēnešus veco dēliņu, bet kāpņutelpas lejā stāvēja persona X, kura jau kārtējo reizi piesmēķē kāpņutelpu. Uzsāku diskusiju ar viņu, nepārspīlēti palūgdama skaļā balsī, lai viņa iet smēķēt aiz mājas,bet kaimiņiene smēķēt nepārtrauca, bet gan pienāca tuvāk un iepūta manam bērnam šos dūmus sejā. Dēlēns sāka klepot... Mani pārņēma neaprakstāmas dusmas un sašutums.  Pārsteidza tas, ka sieviete stāvēja tur pat, kur stāvējusi un turpina smēķēt burtiski blakus ratiem. Izcēlās skaļa vārdu apmaiņa, bet es biju savaldīga. Došos rakstīt policijā iesniegumu, bet šaubos, vai būs kāds labums. Kā uztvert šo situāciju un kā rīkoties šādā situācijā? "
 

Rīgas pašvaldības policijas pārstāve Inese Krieviņa aicina iedzīvotājus par šādām un līdzīgām klaji ciniskām situācijām noteikti ziņot pašvaldības policijai.
 

"Šādos un līdzīgos gadījumos, kad persona klaji ignorē likuma normas, ir jāziņo policijai, zvanot uz tālruni 110 vai ar iesniegumu vēršoties policijas pārvaldē, sniedzot informāciju par notikušo, norādot iespējamo vainīgo personu, kā arī iespējamos notikuma lieciniekus. Šādos gadījumos cietusī persona ir tiesīga vērsties policijā, policija, savukārt, pēc apstākļu pārbaudes ierosina administratīvā pārkāpuma procesu, noskaidro vainīgo personu un sauc to pie atbildības.
 

Smēķēšanas aizliegums publiskā vietā citas personas klātbūtnē likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" izpratnē nozīmē to, ka personai, kura vēlas uzsmēķēt ir jāpārliecinās, lai ar šīm darbībām nevienam netraucētu, kā arī jāizvēlas smēķēšanai atbilstoša vieta - nostāk no citām personām. Ja iepriekš minētais kādu iemeslu dēļ nav iespējams - smēķētājam apkārtējiem jāpalūdz atļauja un jāsaņem piekrišana šo darbību veikšanai. Pretējā gadījumā, ja persona smēķē, ignorējot apkārtējo iebildumus, apkārtējie ir tiesīgi izsaukt policiju un liecināt, kas būs par pamatu smēķētāja saukšanai pie likumā paredzētās atbildības arī tajā gadījumā, ja, ierodoties policijai, smēķētājs smēķēšanu jau būs beidzis.
 

Šis likuma pants ir likumdevēja signāls smēķētājiem, ka personas tiesības uz gaisu, brīvu no tabakas dūmiem, ir primāras un tikai pati persona var dot atļauju kādam smēķēt tās klātbūtnē. Likumdevēja paredzētais sods par smēķēšanu neatļautā vietā ir naudas sods līdz 15 euro.
 

Smēķējot bērna klātbūtnē atbildība tiek piemērota pēc LAPK panta par fizisku un emocionālu  vardarbību pret bērnu. Šos gadījumus izskata un sodu piemēro administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija. Paredzētais sods 1.reizē brīdinājums vai naudas sods līdz 70 euro, atkārtotā gadījumā naudas sods no 35 - 210 euro.

 

Visu diskusiju lasiet šeit 


Papildu informācija par smēķēšanas ierobežojumiem


VISPĀRĒJIE IEROBEŽOJUMI
Likums „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” paredz:
11.pants. Smēķēšanas ierobežojumi
(1) Aizliegts smēķēt:
1) izglītības un audzināšanas iestādēs;
2) ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, ieslodzījuma vietās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumos var paredzēt iespēju šo iestāžu pacientiem vai institūciju iemītniekiem smēķēt arī ārpus telpām, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, ņemot vērā šo pacientu vai iemītnieku fiziskās un garīgās veselības stāvokli;

3) tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai. Šajās vietās izliek informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu;

4) sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs un uz peroniem;

5) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;

6) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

Reklāma
Reklāma

7) publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u. c.). Šis aizliegums neattiecas uz publiskās ēkās esošajiem dzīvokļiem;

8) sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus, kuros var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzētas smēķētājiem;

9) sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

10) bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

11) parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

12) kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.

(3) Viesnīcās un citās īslaicīgas apmešanās mītnēs var būt speciāli ierādītas guļamtelpas, kurās ir atļauts smēķēt.

 

LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSĀ PAREDZĒTĀS SODA SANKCIJAS

42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

Par smēķēšanu neatļautās vietās — uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro.