Kā Jāņu naktī izzīlēt līgavaini vai nākamo sievu?

Jāņi bija laiks jauniem ļaudīm sapazīties. Par šo jauno ļaužu satikšanos stāsta ne viena vien tautasdziesma. Arī pieaugušie Jāņu naktī varēja atļauties ne vienu vien vaļību. Jāņu dienā sievas, tāpat kā jaunas meitas, galvā lika vainagu. Arī citādi nešķīra sievas no meitām - visas kopā dziedāja, dejoja, gāja rotaļās.

Domu spēks un pareģojumi Jāņos piepildās ar lielāku ticamību

FOTO: Shutterstock.com

Domu spēks un pareģojumi Jāņos piepildās ar lielāku ticamību

Seksuālajā sfērā Jāņi bija laiks, kad varēja notikt ikdienas normu pārkāpumi - erotiska vaļība. Tam ir maģiska nozīme, jo pastāvēja uzskats, ka ar līdzīgām darbībām var labvēlīgi ietekmēt radošo veģetācijas spēku, veicinot vispārēju dabas enerģijas kāpināšanu. Nākotnes zīlēšanai Jāņos kā maģijas pārpilnā laikā piešķirta liela nozīme. Īpaša bija mīlestības maģija, kas saistīta galvenokārt ar precībām. Turpmāko likteni precību sakarā varēja pareģot gan pēc Jāņu nakts sapņiem, gan vainaga, gan ezera ūdens.

 

 • Jāņu naktī vajag nopīt divus vainadziņus un pusnaktī aiziet uz upi un iemest; ja vainadziņi saplūst kopā, tad izved tautās, ja nesaplūst, tad neizved.
 • Jāņu naktī jaunām meitām krustceļā jāvij vainadziņš no 9 šķiru puķēm. No katras šķiras jāņem 9 ziedi. Ar šo vainadziņu galvā jāiet gulēt. Kas sapņos vainadziņu noņems, tas apprecēs.
 • Jāņa naktī meitas skatās ezerā, tad ezera ūdenī redzot brūtgānu nākam.
 • Jāņa naktī jāsviež ozola vaiņags ābelē; cik reizes vaiņags kritīs zemē, tik gadu vēl līdz kāzām.
 • Jāņa dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pašas pamatnes, uz nogriezuma būs redzams kāds burts, ar to burtu sāksies nākamā vīra vai sievas vārds.
 • Jāņu vakarā, saulei rietot, jāizrauj paparde un sakne jāpārgriež šķērsām pušu, kāds burts tur iekšā salasāms, ar tādu sākas nākošā vīra vai sievas vārds.
 • Meita nopin trīs vainagus, vienu sev, divus pārējos nozīmē kādiem noskatītiem puišiem. Ja meitas vainags ūdenī sastopas ar vienu no abiem pārējiem vainagiem, tas puisis meitu precēs.
Reklāma
Reklāma
 • Ar vainagu, kas vīts no  zālēm ar maģisku spēku, pagalvī jāiet gulēt —tad sapnī var ieraudzīt nākamo precinieku.
 • Meitām jāmet vainagus pa pāriem ūdenī, kurai meitai vainagu pāris stāv kopā, tā to gadu apprecēsies.
 • Puisis un meita, rokās sadevušies, lec pāri ugunskuram. Ja rokas neatlaižas, pāris apprecēsies.
 • Meita, kas grib vīra vārdu zināt, iziet pa sētas vārtiem, nostājas pie pirmā krūma un vaicā pirmajam garāmgājējam tā vārdu — tāds tad arī būs nākamā vīra vārds.
 • Meita met kurpi cauri vārtiem — uz kuru pusi purngals rāda, no tās puses nāks precinieks. Ja purngals parāda pret vārtiem, tai gadā paliks meitās.
 • Aizsien zirgam acis, sēžas tam mugurā un ļauj lopiņam brīvi iet. Uz kuru pusi zirgs ies, no tās gaidāms precinieks.