Tumša, tumša tā eglīte

Tumša, tumša tā eglīte.
Kur caunīte nakti guļ.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Tumša, tumša tā eglīte.
Kur caunīte nakti guļ.
Ai, rillasā, ai, rasasā,
Ai, džimlai rūdi ralalā,
Ai, ti vir vir vir bum bum bum,
Ai, trrr rasasā,
Ai, rilasā, ai, rasasā,
Ai, džim lai rūdi ralalā.

Tālu, tālu tā māmiņa,
Kur aug mana līgaviņ'.

No kurienes tu, puisīti,
Ar tik jauku valodiņ'?

Es, māmiņa, no Vidzemes,
Nāku savas vajadzīb's.

Gribu precēt jūs' meitiņu,
To, lūdzami, neliedziet.

Velti, velti tu, puisīti,
Uz meitiņas līkojies.

Viena pati man meitiņa,
Tā par mazu, tā par jaunu.

Tai būs mātes rīkstes bīties,
Ne pēc jauniem puišiem dzīties.

Jūs, māmiņa, veci ļaudis,
Jūs aplami runājiet.

Pa pāriemi riesti auga,
Pa pāriemi āboliņ'.

Jūras putni gaisā skrēja
Un pa pāriem pārojās.

Tā būs jauniem ļaudīm arī
Pa pāriemi pāroties.

Vecs ar vecu sagulēja,
Žīds ar kuili cauri skrēj'.

Jauns ar jaunu sagulēja,
Ūdens cauri netecēj'.     

Reklāma
Reklāma