Dainas par tēva un mātes attiecībām gultā

Tēvs ar māti mīļi guļ,
Es staigāju raudādams.
Paga, paga, tēvs un māte,
Ruden ņemšu līgaviņu.

FOTO: Inga Akmentiņa-Smildziņa