Gudrā ola (Vitauts Ļūdēns)

Līdz Lieldienām tā ripo,
un ripo, ripo vien,